Ampa Conservatori

Ampa Conservatori

ATENCIÓ!!, per a l’esdeveniment que prepara l’Assoc. Amics de la Música el proper 6 de desembre ( Amor Brujo i Cavalleria Rusticana), ens fan el preu especial (als alumnes del Conservatori) de 5 € l’entrada, ( els possibles majors acompanyants a preu...