Violoncello

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 2° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Do M, Sol M.
 • Valors rítmics: redones, blanques, negres
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4
 • Canvi de posició: sense canvis de posició
 • Extensió: 12 compassos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors utilitzats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUT

 • Cops d’arc: detaché, legato, (fins a 4 notes) picchecato (fins a dues notes) i staccato.
 • Primera posició de masteler, en la seva postura tancada i iniciació a la posició oberta (superior i inferior)
 • Escales amb extensió d’una octava.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors emprats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Mètode Suzuki 1r llibre : leccs. 12, “Rigadoon”, i 13 “Etude”
 • Mètode Suzuki 2n llibre : lecc. 3 “Minuet” de Bach

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 3° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Do M, Sol M, ReM
 • Valors rítmics: redones, blanques, blanques amb puntillo, negres i corxeres
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4
 • Canvi de posició: 2a posició
 • Extensió: 14 compassos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors utilitzats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals amb inclusió a la 2a posició.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUT

 • Cops d’arc: detaché, legato, (fins a 8 notes) picchecato (fins a dues notes) i staccato i portato.
 • Primera posició de masteler, en la seva postura tancada i iniciació a la posició oberta (superior i inferior)
 • Segona posició de masteler en postura tancada i oberta.
 • Escales amb extensió de dues octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors utilitzats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals, amb inclusió de canvi a 2a posició.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Mètode Suzuki 2n llibre : leccs. 12, “Gavotte” de Gossec, i 13 “Bourré” de Haendel
 • Mètode Suzuki 3r llibre : “Berceuse” de Schubert
 • Rick Mooney: Position pieces. 1a i 2a leccs

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violoncello ACCÉS 4° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Do M, Sol M, Re M, Fa M
 • Valors rítmics: redones, blanques, blanques amb puntillo, negres i corxeres
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8
 • Canvi de posició: 2a i 4a posicions
 • Extensió: 20 compassos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors utilitzats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals amb inclusió de la 2a i 4a posicions. Així mateix el grau de maduresa i comprensió musical en la interpretació.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUT

 • Cops d’arc: detaché, legato, (fins a 8 notes) picchecato (fins a dues notes) i staccato i portato.
 • Primera posició de masteler, en la seva postura tancada i iniciació a la posició oberta (superior i inferior)
 • Segona posició de masteler en postura tancada i oberta, i 4a posició tancada.
 • Escales amb extensió de dues octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà especialment la correcta afinació i mesura rítmica dels valors utilitzats.
 • Igualment, la continuïtat melòdica i expressiva de les frases musicals, amb inclusió de canvi a 2a i 4a posicions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Mètode Suzuki 3r llibre: leccs. 2, “Gavotte” de Lully, i 4 “Scherzo” de Webster
 • Mètode Friss 2n llibre: 4a
 • Rick Mooney; Position pieces, 4a i 5a leccs.