Trompa

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 1° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUT

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 2 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 2/4,3/4,4/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera i tresillos de corxera amb els seus respectius silencis i puntillos.
 • Articulació i Accentuació: Picat i Lligat.
 • Dinàmiques de p, mf, f.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: sol 2 al sol 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presente l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Romanç Op.36, , Adam Carse
 • Romanç, William Zinn
 • Romanç, A.Scriabine
 • The Hunt, J.Plhoyard
 • Idylle, Alexander Glazunov
 • Andromeda Serenade, LV.Beethoven

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 2° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 2/4,3/4, 4/4
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera i els seus respectius silencis i puntillos.
 • Articulació: Picat i Lligat.
 • Dinàmiques de p, mf, f amb reguladors tant ascendents com descendents.
 • Intervals fins a 7es majors.
 • Transport trompa en Mib i trompa en Sol.
 • Registre: Do 2, sol 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presenti l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per a superar la prova d’accés a 2a curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonata nª1 , L. CHERUBINI
 • Nocturn Op.7, F. STRAUSS
 • Melody, E. ROZANOV
 • Concert Núm. 1 en Re M KV 412 , W.A.MOZART
 • Laudatio per a trompa sol, B.KROL
 • Nocturn, R.GLIERE
 • Reverien Op.24, A.GLAZUNOV

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 3° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 50 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos:2/4,3/4, 4/4,3/8, 6/8, 9/8,12/8,2/2.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, tresillos de corxera amb els seus respectius silencis i puntillos.
 • Articulació i Accentuació: Picat, Lligat i Stacatto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff (també es pot usar reguladors tant ascendents com descendents).
 • Intervals:fins a 8a majors.
 • Transport trompa en Mi b, Sol, Re i en La.
 • Registre: Do 2, Sol4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presenti l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per a superar la prova d’accés a 3er curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concerto Rondó K.371, W.A. MOZART
 • Notturno Op.112, CARL REINECKE
 • Legende, M.POOT
 • Romanza Op.59/2,  JAN KOETSIER
 • Romanç per a trompa i orquestra, A.LUIGINI
 • Els adieux, F.STRAUSS
 • Alla Caccia, A.ABBOTT

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 4° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 70 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 2/4,3/4, 4/4,6/8, 9/8,12/8,2/2.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, tresillos de corxera amb els seus respectius silencis i puntillos.
 • Articulació i Accentuació: Picat, Lligat, Stacatto, picat-lligat.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff, sfz (també es pot usar reguladors tant ascendents com descendents).
 • Intervals: fins a 10a majors.
 • Transport trompa en Mi b, Sol, Re, La i Si b.
 • Registre: La 1 a Si4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presente l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles,
per a superar la prova d’accés a 4t curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert núm.3 KV 447, W.A.MOZART
 • Hunter´s Moon, GILBERT VINTER
 • Piece en Re,  HENRI BUSSER
 • Sonata per a trompa,  S.ADLER
 • Concert per a trompa i orquestra,  SAVERIO MERCADANTE
 • Elegie, F.POULENC
 • Empfindungen am Meere Op.12,  F.STRAUSS

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 5° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 90 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: tots.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: tots els valors existents,mesures irregulars i síncopes.
 • Articulació i Accentuació: totes. Picat, Lligat, Stacatto,picat-lligat,etc
 • Dinàmiques:es pot utilitzar tots els registres de matisos així com  diferents efectes sonors(bouché, frulato,etc)
 • Intervals:fins a 12a majors.
 • Transport trompa en  Mi b, Sol, Re, La ,Si b i Lab.
 • Registre: Fa1 a Do 4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presenti l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics

 

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per a superar la prova d’accés a 5è curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concert núm.2 KV217, W.A.MOZART
 • Bagatelle per a trompa greu, G.NEULING
 • Chassacor,  J. HUBEAU
 • Sonata Op.17,  L.V.BEETHOVEN
 • Tema i variacions Op.13, F.STRAUSS
 • Villanelle, PAUL DUKAS

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Trompa ACCÉS 6° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió: Aproximadament fins a 100 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats:totes
 • Compassos: tots.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: tots els valors existents,mesures irregulars i síncopes.
 • Articulació i Accentuació: totes. Picat, Lligat, Stacatto,picat-lligat,etc
 • Dinàmiques:es pot utilitzar tots els registres de matisos així com a diferents efectes sonors(bouché, frulato,etc)
 • Intervals: fins a 14a majors.
 • Transport trompa tots.
 • Registre: Fa1 a Do4.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució musical.
 • Demostrar el domini en l’execució de la lectura a primera vista
 • Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
 • Valoració del desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seva coordinació instrumental.
 • Avaluació del grau de comprensió i realització en l’execució amb l’instrument..
 • Emissió correcta i qualitat sonora.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

 • CONTINGUTS
 • Es tocarà l’obra completa.
 • Compassos que presenti l’obra triada.
 • Matisos.
 • Tonalitats.
 • Alteracions accidentals.
 • Elements tècnics

 

Les obres que es relacionen a continuació contenen els continguts mínims exigibles, per a superar la prova d’accés a 6è curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Qualitat sonora i qualitat del so.
 • Avaluació de l’emissió.
 • Domini de la tècnica exigida en aquest nivell.
 • Valoració de l’aprenentatge de memòria de l’obra triada per l’aspirant.
 • Mostrar autonomia en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
 • Articulació correcta subjecta a les indicacions de l’obra.
 • Fraseig d’acord amb el nivell exigit.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Posició corporal correcta que faciliti l’execució amb l’instrument.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concerto nª4 KV 495,  W.A.MOZART
 • Concert Op.8 , F.STRAUSS
 • Conciertpiece Op.94, C.SAINT-*SAËNS
 • Concert núm.2,  W.A.MOZART
 • Villanelle, PAUL DUKAS
 • Sonata, P.HINDEMITH
 • Concert núm.1, R.STRAUSS