Tuba i Bombardí

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba amb acompanyament de piano:

 • Adagi from “The Limpid Stream” op.39 -.. Sr. Shostakovich.
 • The Morning Song -………………………………. Roger Kellaway.
 • Sonate C-Dur für Tuba & Klavier/*Orgel – G.F. Händel/W.Hilgers.
 • Sonate II für Tuba & Klavier/*Orgel -…….. J.S. Bach/W.Hilgers.
 • Grand Només de Concert ………..…………… Jules Watelle.
 • Fantasiestücke op73 …………………….. ……..Robert Schumann.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Concerto en Fa Majeur pour Basson (Euphonium) – A. Vivaldi.
 • Elégie Op. 24, for Cello and Piano. (Euphonium) -…. G. Fauré.
 • Grand Només de Concert -…………………………………… Jules Watelle.
 • Sonata núm.5 ……………………………………………………….Vivaldi
 • Variation in Old Style
 • Rondo – ……………………………………………………………….Beethoven
 • l’Havana -……………………………………………………………. John Robert Brown.
 • Cantabile –………………………………………………………….. Paganini.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 25 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Tripe Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp,p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante,  Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4 i 7/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos i quintillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto,Doble Picat i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagi, Errant, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba amb acompanyament de piano:

 • Sonata………………………….……… Eccles
 • Escenes Llatines…………………….E. Crespo.
 • Silhouette …………………………….John Harmon.
 • Tuba Concerto ……………………. Edward Gregson.
 • Concertino ……………………….….Jan Koetsier.
 • 6 Suites Cello – …………………….Bach.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Euphonium Concerto – …………Philip Sparke.
 • Concerto pour Basson, K191 – W.A. Mozart.
 • Cafè 1930 -………………………….. Astor Piazolla.
 • Czardas Monti
 • Fantasy – ………………………………P.Sparke.
 • Tango/Etudes – …………………….Piazzolla.
 • 6 Suites Cello – ……………………..Bach.
 • Pantomime – ………………………..P. Sparke.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 25 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4 i 7/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos i quintillos.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante,  Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fuses i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, Quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Variations in Olden Style ……………..Thomas Stevens.
 • Capriccio op.66…………………………… Kjell Roikjer.
 • Sonata-Concerto………………………… Bruce Broughton.
 • Alarum (Tuba Sol) ……………………… Edward Gregson.
 • Partita in a minor (Tuba Sol) ………. J.S. Bach.
 • Sonate ……………………………………….. Paul Hindemith.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Només de Concurs……………………………..…..Miguel Yuste.
 • Soliloquy (Euphonium sol)……………………… Michael Grady.
 • Concerto Bassoon (Mi menor)………………… A. Vivaldi.
 • Concertino in E flam major op.26 …………….C.M. Weber.
 • Konzert für fagott op 75 (Euphonium) ……..C.M. Weber.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 30 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fuses i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mf, f, ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple Picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Variations on a Hungarian Children Song (tuba sol)…………. Roland Szentpali.
 • Three Miniatures ……………………………………………………………. Anthony Plog.
 • Concerto ………………………………………………………………………….Alexander Arutiunian.
 • Concerto for bass Tuba ………………………………………………..….R. Vaughan Williams.
 • Capriccio ………………………………………………………………………….Krzysztof Penderecki.
 • Sonata ……………………………………………………………………………. Trygve Madsen.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Fantasy for Euphonium and Brass Band …………… Philip Sparke.
 • Euphonium Concerto …………………………………………Joseph Horovitz.
 • Variation from “Carnestoltes of Venice” …………… Arban/ J. Benedict.
 • Roger Boutry Tubacchanale (éditions Alphonse Leduc).
 • Jeanine Rueff Concerstück (éditions Alphonse Leduc).

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 40 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8, i uns altres similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i tota classe de figures irregulars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff, amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace i Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba d’estudi amb acompanyament de piano:

 • The Liberation of Sisyphus …………….John Stevens.
 • Caprices núm. 1, 2, 3 (tuba sol) …….. Roland Szentpali.
 • Landscape …………………………………….Torbjörn Iwan Lundquist.
 • Encounters II (tuba sol) ……………….. William Kraft.
 • Symphonic Variants (tuba) ……………James Curnow.
 • Tubastone núm.1 ……………………….. Andy Emler.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • Moto Perpetu op. 11 ………………………… Niccoló Paganini.
 • Euphonium Music ………………………………Brian Bowen.
 • Premier Només de Concert ………………. J.A.E. Demersseman.
 • Symphonic Variants (euphonium) ………James Curnow.
 • Concert – ……………………………………………Cosma.
 • Concerto Bb M – …………………………………Vivaldi.

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 45 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillo i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante,  Moderato, Allegretto, Allegro, vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Tuba/Tuba

Tenor(Bombardí)

ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorhea, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera. Dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i Triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff, fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: 3 Octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

OBRES ORIENTATIVES:
Obres Tuba d’estudi amb acompanyament de piano:

 • – Songs of Ascent ………………………………. Roger Kellaway.
 • – Zigeunerweisen op. 20 ……………………..Pablo Sarasate.
 • – Concertino ……………………………………….Eugène Bozza.
 • – Concerto …………………………………………..John Williams.
 • – Salvi Veneri, Salvi Mart (tuba sol) …….. John Stevens.
 • – Boast (tuba sol) ……… Henrik Colding-*Jorgensen.
 • – Zigeuner-*Capriccio ………………………… Fritz Kreisler.

Obres Tuba Tenor (Bombardí) d’estudi amb acompanyament de piano:

 • – Capriccio ………………………Jean Balissat.
 • – Blue Lake Fantasies ……. David R. Gillingham.
 • – Concerts Variations …….. JanBach.
 • – Fantasia di Falcone………..J. Curnow.
 • – Zigeunerweisen op. 20 ….Pablo Sarasate.

 

PROVA B: (veure prova d’análisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 50 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 6/4, 7/4, 1/16, 3/12, 4/8 i similars.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i les seves puntillos.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.dosillos, quintillos, seisillos, septillos i similars.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Doble i triple picat, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, f, ff,fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Prest.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Fa # 2, Mi 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.