Saxofón

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 2° E.E.

 

PRUEBA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • La primera vista comprendrà una extensió màxima de 16 compassos.
 • Estarà escrita en una tonalitat o modalitat que no excedirà d’una alteració.
 • La peça estarà realitzada en un dels compassos simples de 2/4, 3/4 o 4/4.
 • Es desenvoluparà en una extensió màxima de Do greu a Fa agut. Podrà contenir els següents signes de frasejo: lligadures, picats.
 • Podrà contenir una gamma de dinàmiques p i f.
 • Les figures rítmiques comprendran des de la redona fins a la semicorxera.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos, instrument i embocadura.
 • Utilitzar la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar aspectes tècnics i musicals.
 • Qualitat de so i afinació.
 • Demostrar la pràctica en les articulacions, agógica i dinàmiques

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres a triar pel tribunal i es valorarà la interpretació de memòria, d’un nivell similar al llistat d’Obres orientatives.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • L’execució precisa dels diferents recursos tècnics de l’instrument.
 • La utilització natural dels diferents elements interpretatius referents a expressió i tempo.
 • La resolució de problemes de digitació plantejats en el repertori.
 • El domini de recursos necessaris per a la memorització.
 • La capacitat comunicativa i sensibilitat artística en les interpretacions.

 

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon Mib

 • From Haven High, M. Praetorius (Ed. Belwin/Mills)
 • La Sauge, A. Ameller (Ed. Lemoine)
 • Coconotes, J. Naulais (Ed. Billaudot)

Saxofon Sib

 • La Sauge, A. Ameller (Ed. Lemoine)
 • Le Berger Rêve (Ed. Leduc)
DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 3° E.E.

PRUEBA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • La primera vista comprendrà una extensió màxima de 16 compassos.
 • Estarà escrita en una tonalitat o modalitat que no excedirà de dues alteracions.
 • La peça estarà realitzada en un dels compassos simples de 2/4, 3/4 o 4/4.
 • Es desenvoluparà en una extensió màxima de Sib greu a Fa#agut.
 • Podrà contenir els següents signes de frasejo: lligadures, picats, picats-lligats.
 • Podrà contenir una gamma de dinàmiques p,mf i f, així com modificacions dinàmiques progressives com a crescendo i diminuendo.
 • Podrà contenir el calderón, com a signe de modificació temporal.
 • Les figures rítmiques comprendran des de la rodona fins a la semicorxera
 • Podrà contenir el ritardando o rallentando com a elements de modificació agógica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos, instrument i embocadura.
 • Utilitzar la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar aspectes tècnics i musicals.
 • Qualitat de so i afinació.
 • Demostrar la pràctica en les articulacions, agógica i dinàmiques

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres a triar pel tribunal i es valorarà la interpretació de memòria, d’un nivell similar al llistat d’obres orientatives.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • L’execució precisa dels diferents recursos tècnics de l’instrument.
 • La utilització natural dels diferents elements interpretatius referents a expressió i tempo.
 • La resolució de problemes de digitació plantejats en el repertori.
 • El domini de recursos necessaris per a la memorització.
 • La capacitat comunicativa i sensibilitat artística en les interpretacions.

 

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon MIb

 • Rêves D`enfants ,  Bozza (Ed. Leduc)
 • Cantilène,  Marc-Carles (Ed. Leduc)
 • Saxophonissimo, A.S. Dervaux (Ed. Leduc)
 • Gavotte des Damoiselles, E. Bozza (Ed. Leduc)
 • Parade des petits soldats, M. Carles (Ed. Leduc)
 • Coral y Ballet, P. Rougeron (Ed. Billaudot)
 • Le Bourgeois, J.B. Lully (Ed. Piezas Clásicas de M. Mule)

Saxofon Sib

 • Old French Song, P.I. Tchaikovsky
 • Andante et Allegretto, R. Gaudron (Ed. Billaudot)
DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 4° E.E.

 

PRUEBA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • La primera vista comprendrà una extensió màxima de 16 compassos.
 • Estarà escrita en una tonalitat o modalitat que no excedirà de tres alteracions.  La peça estarà realitzada en un dels compassos simples de 2/4,  3/4, 4/4 i 6/8.
 • Es desenvoluparà en una extensió màxima de de Sib greu a Fa#agut.
 • Podrà contenir els següents signes de frasejo: lligadures, picats, picats-lligats i accents.  Podrà contenir el calderón, com a signe de modificació temporal.
 • Les figures rítmiques comprendran des de la rodona fins a la semicorxera, també podran aparèixer els tresillos de corxera.
 • Podrà contenir una gamma de dinàmiques des de p al f, així com modificacions dinàmiques progressives com a crescendo i diminuendo.
 • Podrà contenir el calderón, com a signe de modificació temporal.
 • Podrà contenir el ritardando o rallentando com a elements de modificació agógica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos, instrument i embocadura.
 • Utilitzar la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar aspectes tècnics i musicals.
 • Qualitat de so i afinació.
 • Demostrar la pràctica en les articulacions, agógica i dinàmiques

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres a triar pel tribunal i es valorarà la interpretació de memòria, d’un nivell similar al llistat d’obres orientatives.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • L’execució precisa dels diferents recursos tècnics de l’instrument.
 • La utilització natural dels diferents elements interpretatius referents a expressió i tempo.
 • La resolució de problemes de digitació plantejats en el repertori.
 • El domini de recursos necessaris per a la memorització.
 • La capacitat comunicativa i sensibilitat artística en les interpretacions.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon Mib

 • Chanson a Bercer, Bozza (Ed. Leduc)
 • Celine Mandarine,  Alain Crepin (Ed. Lemoine)
 • El pequeño Negro, Cl. Debussy (Ed. Impromptu)
 • Kansas City, J. Naulais (Ed. Billaudot)
 • Piezas Clásicas Celebres, M. Mule (Volumen I) (Ed. Leduc)
 • Cinq pieces, J. Absil (Ed. Lemoine)
 • Green Apple, A. Crepin (Ed. Andel)
 • Gavotte des Damoiselles, E. Bozza (Ed. Leduc)
 • Suite Breve, Marc Bethomieu (Ed. Lemoine)

Saxofon Sib

 • Barcarole, E. Coriolis (Ed. Billaudot)
 • Feuille d’Album, R. Clerisse (Ed. Braun)
 • Bedinage, M. Delgiudice (Ed. Leduc)
 • Serenade Impromptu, R. Druet (Ed. Billaudot)
 • Cinq pieces, J. Absil (Ed. Lemoine)

 

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES  PER A l’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

L’alumne presentarà sis obres al tribunal, d’entre aquest llistat o de nivell similar, i interpretarà tres obres. Es valorarà la interpretació de memòria i la dificultat de les obres.

Saxofón mib

-Celine Mandarine, A. Crepin (Ed. Leduc)

-Marées, Alain crepin (Ed. Billaudot)

-Baghira, Ferrer Ferrán (Ed. Impromptu)

-Chanson et passepied, Jeanine Rueff (Ed. Leduc)

-Aria, E. Bozza (Ed. Leduc)

-Adagio et Arabesque, R. Berthelot (Ed. Leduc)

-De l’un a l’autre, G.Finzi (Ed. Leduc)

-Romance et Badinerie, P. Proust (Ed. Billaudot)

-Colorín, colorado, J. F. Muñoz ( Ed. Piles)

Saxofón sib

-Songe de Copelius, F. Schmitt (Ed.Lemoine)

-Marées, Alain crepin (Ed. Billaudot)

-Diptique, R. Ares (Ed. Piles)

-Colorín, colorado, J. F. Muñoz ( Ed. Piles)

-A la Découverte, (Vol.1) (Arreglo de J.M. Londeix)(Ed.Lemoine)

-Chant Corse, H Tomasi (Ed. Leduc)