Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del 29 de novembre al 4 de desembre de 2021

SEGONA AVALUACIÓ

Del 7 al 12 de març de 2022

TERCERA AVALUACIÓ

Del 23 al 28 de maig de 2022 (alumnat de sisè curs)

Del 30 de maig al 4 de juny de 2022 (ordinària)

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA