Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del dilluns 10 de desembre al dissabte 15 de desembre de 2018

SEGONA AVALUACIÓ

Del dilluns 11 de març al dissabte 16 de març de 2019

TERCERA AVALUACIÓ

Del dilluns 3 de juny al dissabte 8 de juny de 2019

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dimarts 25 de Juny assignatures teòriques i dimecres 26 de Juny assignatures instrumentals, les dos proves a les 9.30h.