Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del dimecres 9 de desembre al dimarts 15 de desembre de 2020

SEGONA AVALUACIÓ

Del dilluns 8 de març al disabte 13 de març de 2021

TERCERA AVALUACIÓ

Del dilluns 7 de juny al disabte 12 de juny de 2021

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dilluns 28 de juny de 2021 a partir de les 9.00 h.: Assignatures teòriques

Dimarts 29 de juny de 2021 a partir de les 9.00 h.: Assignatures instrumentals