Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del 28 de novembre al 3 de desembre de 2022

SEGONA AVALUACIÓ

Del 6 al 11 de març de 2023

TERCERA AVALUACIÓ

Del 29 de maig al 3 de juny de 2023

Alumnat de sisè: del 22 al 27 de maig de 2023

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA