Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del divendres 29 de novembre al dijous 5 de desembre de 2019

SEGONA AVALUACIÓ

Del dilluns 2 de març al disabte 7 de març de 2020

TERCERA AVALUACIÓ

Del dilluns 1 de juny al disabte 6 de juny de 2020

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dilluns 29 de juny de 2020 a les 9.00 h.: Assignatures instrumentals

Dimarts 30 de juny de 2020 a les 9.00 h.: Assignatures teòriques