Trompa

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompa ACCÉS 2° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un mínim de 12 compassos.
 • Compassos 2/4, 3/4, 4/4. Es podrà canviar de compàs en el transcurs de l’exercici.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: Do major, Fa major.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo i negra.
 • Emissions: picat simple.
 • Tempos: lent i andante.
 • Do3 a Do4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta.
 • Domini bàsic de la respiració diafragmàtica.
 • Emissió bàsica correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit d’una octava.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un mínim de 12 compassos.
 • Compassos 2/4, 3/4, 4/4.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: Do major. Fa major.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo i negra.
 • Emissions: picat simple.
 • Tempos: lent i andante.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta.
 • Domini bàsic de la respiració diafragmàtica.
 • Emissió bàsica correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit d’una octava.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Serenade, Antonio Diabelli (Arr.Peter Wastall).
 • Chorus, C.W.Gluck (Arr.Peter Wastall).
 • Romanç, Keith Ramon Cole.
 • Andante, Cornelius Gurlitt (Arr.Peter Wastall).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompa ACCÉS 3° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un mínim de 12 compassos.
 • Compassos 2/4, 3/4, 4/4,6/8. Es podrà canviar de compàs en el transcurs de l’exercici.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: Fins a 2 alteracions.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo, negra, negra amb puntillo i corxera.
 • Emissions: picat simple i legato.
 • Tempos: lent, andante i allegro.
 • Registre: Sol3 a Fa4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta.
 • Domini bàsic de la respiració diafragmàtica.
 • Emissió correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit d’una octava.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un mínim de 12 compassos.
 • Compassos 2/4, 3/4, 4/4,6/8. Es podrà canviar de compàs en el transcurs de l’exercici.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: Fins a 2 alteracions.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo, negra, negra amb puntillo i corxera.
 • Emissions: picat simple i legato.
 • Tempos: lent, andante i allegro.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta.
 • Domini bàsic de la respiració diafragmàtica.
 • Emissió bàsica correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit d’una octava i mitja.
 • Interpretació de la peça.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Sarabande, J.Pachelbel (Horn Music for beginners).
 • Menuett, J.Krieger (Horn Music for beginners).
 • Canzonetta, Giovanni Pegolesi (Arr.Peter Wastall).
 • Lied, W.A.Mozart (Horn Music for beginners)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompa ACCÉS 4° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un màxim de 30 compassos.
 • Compassos 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Es podrà canviar de compàs en el transcurs de l’exercici.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: fins a tres alteracions majors i menors. Es podrà canviar de tonalitat en el transcurs de l’exercici.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo, negra, negra amb puntillo, corxera, semicorxera i silencis afins.
 • Emissions i articulacions: lligat, picat.
 • Agógica i tempos: adagi, lent errant,allegro,allegreto,ritardando,accelerant.
 • Dinàmiques: P, …,crescendo, diminuendo,. Es podrà canviar de dinàmica en el transcurs de l’exercici
 • Registre: Do2 a Sol4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta que faciliti la respiració diafragmàtica i la interpretació relaxada.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Domini de les digitacions o posicions usuals i complementàries, en els registres greu, mitjà i agut.
 • Emissió correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit de dues octaves.
 • Coneixement bàsic del funcionament acústic de la trompa.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • La prova constarà d’un màxim de 30 compassos.
 • Compassos, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Es podrà canviar de compàs en el transcurs de l’exercici.
 • Claus: Sol en 2a.
 • Tonalitat: fins a tres alteracions majors i menors. Es podrà canviar de tonalitat en el transcurs de l’exercici.
 • Formules rítmiques: es podran utilitzar, redona, blanca amb puntillo, negra, negra amb puntillo, corxera, semicorxera i silencis afins.
 • Emissions i articulacions: lligat, picat.
 • Agógica i tempos: adagi, lent errant, allegro,allegreto,ritardando accelerant.
 • Dinàmiques: P, …,crescendo, diminuendo,. Es podrà canviar de dinàmica en el transcurs de l’exercici
 • Registre: El mi greu a fa agut.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició corporal correcta que faciliti la respiració diafragmàtica i la interpretació relaxada.
 • Domini de la respiració diafragmàtica.
 • Domini de les digitacions o posicions usuals i complementàries, en els registres greu, mitjà i agut.
 • Emissió correcta, qualitat i quantitat sonora.
 • Interpretació d’estudis i obres de memòria.
 • Producció d’un so relaxat i flexible en un àmbit de dues octava.
 • Coneixement bàsic del funcionament acústic de la trompa.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Romanç, Alexandre Scriabin.
 • Nocturne, Felix Lemaire.
 • Rimouski, André Ameller.
 • Serenade, A. Emile Titil