CO.CO.PE (Comisió de Coordinació Pedagògica)

Formada pels Caps de Departament conjuntament amb l’Equip Directiu.

Director i Cap de Departament de Tecla

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis 

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Departament d’instruments de Tecla

Cap de Departament: Juan Antonio Recuerda Serra

Departament d’instruments de Corda

Cap de Departament: Taré Darias Fernández

Departament d’instruments de Vent-Fusta

Cap de Departament: Eduardo Terol Botella

Departament d’instruments de Vent-Metall, Percussió i Dolçaina

Cap de Departament: Sonia Antón Ferrándiz

Departament de Llenguatge Musical i Veu

Cap de Departament: Juan Gadea Fullana

Departament de Composició i Instrumentació

Cap de Departament: Carmen Verdú Esparza

Departament d’Orquestra

Cap de Departament: Gregorio Casasempere Gisbert