CO.CO.PE (Comisió de Coordinació Pedagògica)

Formada pels Caps de Departament conjuntament amb l’Equip Directiu.

Director 

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis 

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Departament d’instruments de Tecla

Cap de Departament: Mayka Sancho Ferrando

Departament d’instruments de Corda

Cap de Departament: Taré Darias Fernández

Departament d’instruments de Vent-Fusta

Cap de Departament: Eduardo Terol Botella

Departament d’instruments de Vent-Metall, Percussió i Dolçaina

Cap de Departament: Sonia Antón Ferrándiz

Departament de Llenguatge Musical i Veu

Cap de Departament: Juan Gadea Fullana

Departament de Composició i Instrumentació

Cap de Departament: Carmen Verdú Esparza

Departament d’Orquestra

Cap de Departament: