Ampa

Composició Junta AMPA

 

President: MIGUEL MICÓ MARTÍNEZ
Vicepresident: CIRCE AMORRORTU VILLAR
Secretària: ESPERANZA CALABUIG AGULLÓ
Tresorer: NESTOR MONTAÑÉS MUNOZ
Vocals: ALICIA PASCUAL GARRIDO
PAULA FENOLLAR PAVÓN

 

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI

ALICIA PASCUAL GARRIDO

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

MIGUEL MICÓ MARTÍNEZ

Telèfon de contacte: 670 74 25 82

Adreça electrònica: ampa.conservatorialcoi@gmail.com