Ampa

Composició Junta AMPA

 

President: MIGUEL MICO MARTINEZ
Vicepresident: JUAN GARCÍA GUILLÉN
Secretària: CARMEN LORENTE MARTÍNEZ
Tresorer: PEPA TALENS CANDELA
Vocals: JORGE VALOR CARCHANO
CIRCE AMORRORTU
MARIBEL SÁNCHEZ MATEOS
AGUSTÍN REQUENA JUAREZ

 

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI

JUAN GARCÍA GUILLÉN

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

MIGUEL MICO MARTINEZ

Telèfon de contacte: 670 74 25 82

Adreça electrònica: ampa.conservatorialcoi@gmail.com