Ampa

Composició Junta AMPA

 

President: NURIA LLORENS PÉREZ
Secretària: ESPERANZA CALABUIG AGULLÓ
Tresorer: SONIA LUQUE JULIÀ
Vocals: ALICIA PASCUAL GARRIDO
CIRCE AMORRORTU VILLAR

 

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CONSERVATORI

ALICIA PASCUAL GARRIDO

MEMBRE EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

NURIA LLORENS PÉREZ

Telèfon de contacte: 627438626

Adreça electrònica: ampa.conservatorialcoi@gmail.com