Normativa

Conselleria referent a les normatives: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/musica

En esta pàgina podeu trobar tota la legislació aplicable a les ensenyances reglades de música, tant Elementals o Professionals. Els enllaços porten a la pàgina del Servici de Ensenyances de règim especial, que és l’encarregat del control normatiu dels nostres estudis.