Relació de llibres ensenyances professionals

1r CURS

Llenguatge Musical Rítmic V:                                                                Edicions Si bemoll

 Llenguatge Musical Melòdic V:                                                             Edicions Si bemoll

Teoria del Llenguatge Musical i fitxa d’exercicis:                                Edicions Si bemoll

2n CURS

Llenguatge Musical Rítmic VI:                                                              Edicions Si bemoll

 Llenguatge Musical Melòdic VI:                                                           Edicions Si bemoll