Relació de llibres ensenyances professionals

1r CURS

Llenguatge Musical Rítmic V:                                                                   Edicions Si bemoll

Llenguatge Musical Melòdic V:                                                                 Edicions Si bemoll

Teoria del Llenguatge Musical i fitxa d’exercicis (1r de professional):      Edicions Si bemoll

2n CURS

Llenguatge Musical Rítmic VI:                                                                  Edicions Si bemoll

Llenguatge Musical Melòdic VI:                                                                Edicions Si bemoll