Harmonia

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge i Teoria de la Música Harmonia Accés 4° E.P.

 

CONTINGUTS:

 • Extensió de les veus.
 • Distància entre les veus.
 • Moviments: directe, contrari, oblic.
 • Posicions: oberta, tancada, mixta
 • Moviment de 2a; de 3a i 6a; de 4a i 5a en el baix.
 • Duplicació en els acords majors i menors.
 • Canvis de posició.
 • 5ªs i 8ªs consecutives.
 • Unísons, 8ªs i 5ªs directes.
 • Normes de conducció melòdica.
 • Enllaç V-I.
 • Uníson.
 • Acords en estat fonamental.
 • Primera inversió: acords de sisena.
 • Sèrie de sisenes.
 • Segona inversió: acords de quarta i sisena.
 • Marxes progressives.
 • Funcions harmòniques.
 • Acord de 7a de dominant.
 • Anàlisi harmònica de fragments musicals, segons els continguts estudiats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Comprensió sempre raonada de les normes bàsiques de l’harmonia tonal.
 • Correcció en l’encadenament de acords, no incorrent en els errors contemplats en les normes bàsiques de l’harmonia tonal.
 • Elecció raonada dels acords en el xifrat, segons el concepte de funcions harmòniques, per a obtenir una successió de acords que es constitueixin en un discurs harmònic amb sentit.

TIPUS DE PROVA:

 • Resposta de una i tres preguntes teòriques, segons els continguts del curs.
 • Anàlisi harmònica d’un fragment musical, entre 8 i 16 compassos d’extensió, segons els continguts del curs.
 • Xifrat i realització d’un baix, soprano o baix-tiple, entre 8 i 16 compassos d’extensió, segons els continguts del curs.

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge i Teoria de la Música Harmonia Accés 5° E.P.

CONTINGUTS:

 • Acord de 7a de sensible i 7a disminuïda.
 • Modulació. Modulació a tons veïns.
 • Falsa relació cromàtica.
 • Modulació a tons llunyans.
 • Concordes de 7a sobre tots els graus.
 • Sèries de 7ªs encadenades.
 • Acord de 5a augmentada del tercer grau del mode menor.
 • Acord de 9a de dominant.
 • Acords de 11a i 13a.
 • Acords de 6a napolitana.
 • Acords de 6a augmentada.
 • Modulació introtonal.
 • Anàlisi harmònica de fragments musicals, segons els continguts estudiats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Comprensió sempre raonada de les normes inherents als nous coneixements adquirits.
 • Correcció en l’encadenament de acords, no incorrent en els errors contemplats en les normes ja conegudes i en les inherents als nous coneixements adquirits.
 • Elecció raonada dels acords en el xifrat, incloent l’ús de totes les possibilitats estudiades, des de les tríades fins als acords de 11a i 13a, passant per totes les cuatríadas i el acord de 9a de dominant, sempre aplicant el concepte de funcions harmòniques, per a obtenir una successió de acords que es constitueixin en un discurs harmònic amb sentit.

TIPUS DE PROVA:

 • Resposta de una i tres preguntes teòriques, segons els continguts del curs.
 • Anàlisi harmònica d’un fragment musical, entre 8 i 16 compassos d’extensió, segons els continguts del curs.
 • Xifrat i realització d’un baix, soprano o baix-tiple, entre 8 i 16 compassos d’extensió, segons els continguts del curs.