Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

Del 11  al 16 de desembre de 2023

SEGONA AVALUACIÓ

Del 4 al 9 de març de 2024

TERCERA AVALUACIÓ

Del 3 al 8 de juny de 2024