Avaluacions

PRIMERA AVALUACIÓ

 Del divendres 29 de novembre al dijous 5 de desembre de 2019

SEGONA AVALUACIÓ

Del lunes 2 de març al disabte 7 de març de 2020 

TERCERA AVALUACIÓ

 Del dilluns 1 de juny al disabte 6 de juny de 2020