Equip directiu

Director

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó