Organigrama

Organigrama

Equip directiu:

  • Juan Antonio Recuerda Serra, Director.
  • Tare Darias Fernandez, Cap d’estudis.
  • Georgina Miralles Vañó, Secretària.

L’horari d’atenció de l’equip directiu serà els dilluns, dimarts i dijous de 15,30 a 16,30h
prèvia cita.

Comissió de Coordinació Pedagògica:
Formada pels caps i caps de departament juntament amb l’equip directiu.

Consell escolar:
Màxim òrgan de representació de la comunitat educativa del centre presidit pel director
tenen en ell representació els pares, alumnes, professors, personal d’administració i
serveis, i l’ajuntament a través del regidor d’educació. La composició del mateix va variant
mitjançant eleccions que vénen marcades per la Conselleria d’Educació.