Saxòfon

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 1° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf, f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats. Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:
Saxòfon en Mib:

 • Marées, Alain crepin (ed. Lemoine).
 • Baghira,  Ferrer Ferrán (ed. Rivera).
 • El petit negre,  Claude Debussy (ed. Rivera).
 • Celine Mandarine, Alain Crepin (ed. Lemoine).
 • Chanson et passepied,  Jeanine Rueff (ed. Leduc).
 • Colorín Acolorit,  J.F. Muñoz (Ed. Piles).
 • Ària,  E. Bozza (ed. Leduc).
 • Sonate, G.P. Telemann.
 • Fantaisie Impromptu, A. Olivet.
 • Sarabande et Allegro,  G. Groulez.

Saxòfon en Sib:

 • Marées, Alain crepin (ed. Lemoine).
 • Celine Mandarine, . Alain Crepin (ed. Lemoine).
 • Només de concours,  W.V. Dorsselaer (ed.Billaudot).
 • Andante i Allegro, René Gaudron (ed. Billaudot).
 • Sonate G.P, Telemann.
 • Adagio et Rondó , Singelee.
 • Sonata en sol m, Haendel (arreglo J.M. Londeix).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 2° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorhea, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera, semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf,f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Andantino, Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorhea, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats. Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:
Saxòfon en Mib:

 • Chanson et Passepied,  J. Rueff ( ed. Leduc).
 • Ària , Eugene Bozza (ed. Leduc).
 • Nuits Blanches, Alain Crepin (ed.martin).
 • Li gâteau de Marie, Alain Crepin. (Ed. Billaudot).
 • Sonatina, R.Guillou.
 • Suite Helenica, P. Iturralde.

Saxòfon en Sib:

 • Dues peces, Reilly.
 • Sonata, Stein.
 • Adagio i Rondo , Singelée.
 • Introducció i Allegro, Lancen

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 3° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera , semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf,f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Andantino, Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:
Saxòfon en Mib:

 • Quarta Sonata, J.S.Bach (ed. Leduc).
 • Petita Czarda, P. Iturralde(ed. Real Musical).
 • Sarabande et Allegro,  G. Grovlez (ed. Leduc).
 • Concertino op 78,  J.B.Singelee (ed. Leduc).
 • Fantasie Impromptu,  Jolivet (ed. Leduc).

Saxòfon en Sib:

 • Primer solo de concurs , Ruiz.
 • Prelude et divertiment,  Clerisse.
 • Poem, W. Hartley.
 • Chant Corse, H. Tomasi. (ed. Leduc).
DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 4° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera, semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mp, mf, f, ff i fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
  PROVA B : ( Veure prova d’Harmonia i Piano Complementari)
  PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxòfon en Sib:

 • Sonatine sportive, A. Tcherepnine(ed. Leduc)
 • Suite I o III Violoncello,  J. S. Bach .
 • Sexta Sonata,  J. S. Bach (ed. Leduc).
 • Rapsòdia, Debussy (ed. Durand).
 • Pièce en formi d’Havanera, M. Ravel (ed. Leduc).

Saxòfon en Mib:

 • Segon solo de concurs, Ruiz.
 • Fantasia, Singeleé( ed. Roncorp).
 • 3 Peces, Llance3n (ed. Molenar).
 • 3 Peces , .Hartley (ed. Aclura).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 5° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: De 2, 3 i 4 notes.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, mp, f, ff i fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adago, Andante, , Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, Prest, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:
Saxòfon en Sib:

 • Pulcinella,  E. Bozza (ed. Leduc).
 • Sonatina Joveniola,  A. Blanquer( ed. Alpuerto).
 • Cinc danses exotiques,  Jean Françaix.
 • Variacions sobre un tema espanyol, P.A Genin (ed. Billaudot).
 • Cantilene et Danse,  Denis Joly (ed. Leduc).

Saxòfon en Mib:

 • Don Carlo.,  G. Verdi.
 • Concerto ., Fiocco.
 • Solo de concurs,  M. Yuste.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxòfon ACCÉS 6° E.P.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: De 2, 3, 4, 5 i 6 notes.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff i ffff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, Prest, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:
Saxòfon en Mib:

 • Ballade, H. Tomasi (ed. Leduc).
 • Divertimento, R. Boutry (ed. Leduc).
 • Scaramouche,   Milhaud.
 • Preludi i divertimento, E. Bozza (ed. Leduc).
 • Bisonante, M . Angulo (ed. Música mundana).
 • Tableaux de Provence, P. Maurice (ed Leduc).

Saxòfon en Sib:

 • Peça concertant , Guy Lacourt (Ed. Billaudot).
 • Sonata , Pasquale (Ed. Southern).
 • Memòries, P.Iturralde.
 • Sonata en Sib, Teleman (Ed. Leduc).