Saxofon

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats. Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Marées,  Alain crepin (Ed. Robert Martin)
 • Baghira, Ferrer Ferrán (Ed. Impromptu)
 • Celine Mandarine, Alain Crepin (Ed. Lemoine)
 • Chanson et passepied, Jeanine Rueff (Ed. Leduc)
 • Colorín Colorado, J.F. Muñoz (Ed. Piles)
 • Aria, E. Bozza (Ed. Leduc)
 • Adagio et Arabesque, R. Berthelot (Ed. Leduc)
 • De l’un a l’autre, G. Finzi (Ed. Leduc)
 • Romance et Badinerie, P. Proust (Ed. Billaudot)

Saxofon en Sib:

 • Marées, Alain crepin (Ed. Robert Martin)
 • Songe de Copelius, F. Schmitt (Ed. Lemoine)
 • Diptique, R.Ares (Ed. Piles)
 • Colorín Colorado, J.F. Muñoz (Ed. Piles)
 • A la Decouverte (Vol.1), (Arreglo de J.M. Londeix) (Ed. Lemoine)
 • Chant Corse,  H.Tomasi (Ed. Leduc)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf, f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorhea, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats. Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Chanson et Passepied , J. Rueff ( Ed. Leduc)
 • Sonatine,  R.Guillou (Ed. Leduc)
 • Pieza en forma de habanera, M.Ravel (Ed. Leduc)
 • El pequeño negro, Cl. Debussy (Ed. Impromptu)
 • Petite Suite Latine, J. Naulais (Ed. Lemoine)
 • Concertino, J.B. Singelee (Ed. Lemoine)
 • Solo de Concert, J.B. Singelee (Ed. Lemoine)
 • Andante et Arabesque, R. Berthelot (Ed. Leduc)
 • Serenade Variee, R. Clerisse (Ed. Leduc)

Saxofon en Sib:

 • Adagio et Rondo, J.B. Singelee (Ed. Roncorp)
 • Songe de Coppelius, F.Schmitt (Ed. Lemoine)
 • Andante et Allegretto, R. Gaudron (Ed. Billaudot)
 • Serenade Variee, R. Clerisse (Ed. Leduc)
 • Pieza en forma de habanera, M. Ravel (Ed. Leduc)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorhea, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera, semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf,f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Andantino, Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Cuarta Sonata,  J.S.Bach (Ed. Leduc)
 • Sonata, Ph. Telemann (Ed. Leduc)
 • Cinc Dances Exotiques, J. Français (Ed. Schott)
 • Deux Piéces, Ch. Lauba (Ed. Les cahiers du Tourdion)
 • Sarabande et Allegro,  G. Grovlez (Ed. Leduc)
 • Concertino Op 78, J.B.Singelee (Ed. Leduc)
 • Histories, J. Ibert (Ed. Leduc)
 • Pièce, G. Faure (Ed. Leduc)
 • Sonatina Joveniola, A. Blanquer (Ed. Leduc)

Saxofon en Sib:

 • Primer solo de concurso,  Ruiz Escobes (Ed. Leduc)
 • Sonata en Sol menor, G.F. Haendel (Ed.Leduc),
 • Poem, W. Hartley (Ed. Tenuto)
 • 4º solo de concierto, J.B. Singeleé (Ed. Molenar)
 • Concerto in D. Moll, T. Albinoni (Ed. Molenar)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 5 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera , semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp, p, mp, mf,f i ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Andantino, Allegretto, Allegro, accelerant i ritardando.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Sonatine sportive, A. Tcherepnine(Ed. Leduc)
 • Suite I o III Violoncello,  J. S. Bach (Ed. Lemoine)
 • Sexta Sonata,  J. S. Bach (Ed. Leduc)
 • Pequeña Czarda, P. Iturralde (Ed. Real Musical)
 • Suite Helenica, P. Iturralde (Ed. Real Musical)
 • Fantasie-Impromptu, A. Jovilet (Ed. Leduc)
 • Suite Op. 103b, H. Gal (Ed. N. Simrok)
 • Suite, P. Bonneau (Ed. Leduc)
 • Prelude et Saltarelle, R. Planel (Ed. Leduc)
 • Choral Variee Op. 55, V.D’Indy (Ed. Durand)
 • Lègende, A. Caplet (Ed. J.M. Fuzeau)
 • Barche dell’alba, Cl. Gabriele (Ed. Les cahiers du Tourdion)

Saxofon en Sib:

 • Suite Helenica, P. Iturralde (Ed. Real Musical)
 • Premier Solo (Andante et Bolero), J Demersseman (Ed. Roncorp)
 • Concerto (para violoncello), H. Fiocco (Ed. Schott)
 • Fantasía, Singeleé( Ed. Roncorp)
 • Barche dell’alba, Cl. Gabriele (Ed. Les cahiers du Tourdion)

 

PROVA B : ( Veure prova d’harmonia i Piano Complementari)

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 6 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 5/4,7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera, semicorxera i fusa.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mp, mf, f, ff i fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Pulcinella , E. Bozza (Ed. Leduc)
 • Fantasia sobre un tema original, J. Demersseman (Ed. Schott)
 • Tableaux de Provence, P. Maurice (Ed. Leduc)
 • Sonata, Hindemith (Ed. Schott)
 • Bagatellem, E. Dressel (Ed. Ries)
 • Three Romances (arr. F. Hemke), R. Schumann (Ed. Peteers)
 • Sonata, B. Heiden (Ed. Schott)
 • Sonata, Y. Bourrel (Ed. Billaudot)
 • Sonata, M Eychenne (Ed. Billaudot)

Saxofon en Sib:

 • Ballade, F. Martin (Ed. Universal)
 • Solo de concurso, M. Yuste (Ed. Real Musical)
 • Sonata, L. Stein (Ed. Southerm)
 • Sonata d’etude, Haendel/Londeix (Ed. Real Musical)
 • Morceau de concert, S. Singer (Ed. Leduc)
 • Concertino, P. Harvey (Ed. J. Maurer)
 • Deuxieme Sonatine Op.194 nº2, Ch. Koechlin (Ed. Esching)

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: De 2, 3 i 4 notes.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de ppp, pp, p, mf, mp, f, ff i fff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adago, Andante, , Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, Prest, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Fusta Saxofon ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS

 • Extensió mínima 48 compassos.
 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats: lliure.
 • Compassos: lliure.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: lliure.
 • Articulació i Accentuació: diverses de Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp a ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: lliure.
 • Diferents ornaments: lliure.
 • Registre: lliure.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.
 • Es valorarà la presentació d’obres o fragments de diferent estil i caràcter.

OBRES ORIENTATIVES:

Saxofon en Mib:

 • Ballade, H. Tomasi (Ed. Leduc)
 • Divertimento,  R. Boutry (Ed. Leduc)
 • Scaramouche, D. Milhaud (Ed. Salabert)
 • Preludio y divertimento, E. Bozza (Ed. Leduc)
 • Rhapsodie, Cl. Debussy (Ed. Lemoine)
 • Egloge et dance Pastorale, R. Corniot (Ed. Impromptu)
 • Sonata Op. 29, R. Muzinsky (Ed G. Schirmer)
 • Hot Sonate, I. Schulhoff (Ed. Schott)
 • Sarabande et Gigue, F. Tull (Ed. Boosey & Hawkes)
 • Sonata, J. Di Pascuale (Ed. Southern)
 • Seis piezas musicales de estudio, Gallois-Montbrun (Ed. Leduc)
 • Estudio de concierto, J. Menendez (Ed. Real Musical)
 • Improvisation I, R. Noda (Ed. Leduc)
 • Lobuk Constrictor, F. Rosse (Ed. Billaudot)
 • Musique de Concert, M. Constant (Ed. Leduc)

Saxofon en Sib:

 • Pieza concertante, Guy Lacourt (Ed. Billaudot)
 • Estudio de concierto, J. Menendez (Ed. Real Musical)
 • Memorias, P. Iturralde (Ed. Lemoine)
 • Partita, J. S. Bach (Ed. Lemoine)
 • Amour, K. Stockhausen (Ed. Stockhausen Verlag)
 • Remudios, S. Herrero (Ed. Schott)

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Extensió màxima 48 compassos.
 • Tonalitats fins a 7 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: De 2, 3, 4, 5 i 6 notes.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff i ffff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Andantino, Allegretto, Moderato, Allegro, Prest, accelerant, ritardando i cedint.
 • Diferents ornaments (trinats, apoyaturas, mordentes i grupetos).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica proposats.