Matricula

Procediments de matriculació

S’enviarà  a totes les famílies  la informació i documentació per correu electrònic per a formalitzar la matrícula  de l’alumnat del Centre a partir de l’ultima setmana de juny, una vegada emplenada  haurà de ser introduïda per  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi

 

En aquesta secció podeu trobar tota la informació sobre llistats, amb data i hora, per a triar horaris  en el centre ( es publicarà també en les notícies de la web a principis de setembre):

 • Tots els alumnes d’Ensenyances Elementals (excepte els nous alumnes).
 • Tots els alumnes de coordinació horària d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de sisè i cinquè d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de quart i tercer d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de segon i primer d’Ensenyances Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d’accés a les Ensenyances Professionals (convocatòria Juny).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a Ensenyances Professionals (convocatòria Setembre).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a diferent curs de primer d’Ensenyances Elementals i Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les prova d’ingressos a 1r Curs d’Ensenyances Elementals.
 • Readmissions, Reingressos i canvis d’especialitat d’Ensenyances Elementals.
 • Trasllats d’expedient al Conservatori Professional de Música d’Alcoi: Per a obtindre plaça a través d’un trasllat d’expedient, es remetrà un correu electrònic al centre exposant aquesta intenció i especificant per a quina especialitat i curs se sol·licita. Les sol·licituds seran arxivades i una vegada finalitzat el període de matriculació, si queden places vacants, el centre contactarà amb l’alumne/a per a procedir a la matrícula, sempre respectant la prelació en la formalització marcada per l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Horaris de les assignatures.