Matricula

Procediments de matriculació

S’enviarà  a totes les famílies  la informació i documentació per correu electrònic per a formalitzar la matrícula  durant el mes de juliol, una vegada emplenada  haurà de ser introduïda per  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi

En esta secció podeu trobar tota la informació sobre els terminis de matriculació, així com els llistats i horaris de matriculació en el centre per als alumnes:

 • Tots els alumnes d’Ensenyances Elementals (excepte els nous alumnes).
 • Tots els alumnes d’Ensenyances Professionals sense assignatures pendents.
 • Alumnes d’Ensenyances Professionals que tenen assignatures pendents o repetixen.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d’accés a les Ensenyances Professionals (convocatòria Juny).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a Ensenyances Professionals (convocatòria Setembre).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a diferent curs de primer d’Ensenyances Elementals i Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les prova d’ingressos a 1r Curs d’Ensenyances Elementals.
 • Readmissions, Reingressos i canvis d’especialitat d’Ensenyances Elementals.
 • Trasllats d’expedient al Conservatori Professional de Música d’Alcoi: Per a obtindre plaça a través d’un trasllat d’expedient, es remetrà un correu electrònic al centre exposant aquesta intenció i especificant per a quina especialitat i curs se sol·licita. Les sol·licituds seran arxivades i una vegada finalitzat el període de matriculació, si queden places vacants, el centre contactarà amb l’alumne/a per a procedir a la matrícula, sempre respectant la prelació en la formalització marcada per l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Horaris de les assignatures.

 • Ensenyances Elementals – Curs 2021/22
 • Ensenyances Professionals – Curs 2021/22