Matricula

Procediments de matriculació a ensenyaments elementals

Procediments de matriculació a ensenyaments professionals

S’enviarà  a totes les famílies  la informació i documentació per correu electrònic per a formalitzar la matrícula  de l’alumnat del Centre a finals de juny, una vegada emplenada  haurà de ser introduïda per  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi

 

En aquesta secció podeu trobar tota la informació sobre llistats, amb data i hora, per a triar horaris  en el centre ( es publicarà també en les notícies de la web a principis de setembre):

 • Tots els alumnes d’Ensenyances Elementals (excepte els nous alumnes).
 • Tots els alumnes de coordinació horària d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de sisè i cinquè d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de quart i tercer d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de segon i primer d’Ensenyances Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d’accés a les Ensenyances Professionals (convocatòria Juny).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a Ensenyances Professionals (convocatòria Setembre).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a diferent curs de primer d’Ensenyances Elementals i Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les prova d’ingressos a 1r Curs d’Ensenyances Elementals.
 • Readmissions, Reingressos i canvis d’especialitat d’Ensenyances Elementals.
 • Trasllats d’expedient al Conservatori Professional de Música d’Alcoi: Per a obtindre plaça a través d’un trasllat d’expedient, es remetrà un correu electrònic al centre exposant aquesta intenció i especificant per a quina especialitat i curs se sol·licita. Les sol·licituds seran arxivades i una vegada finalitzat el període de matriculació, si queden places vacants, el centre contactarà amb l’alumne/a per a procedir a la matrícula, sempre respectant la prelació en la formalització marcada per l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Horaris de les assignatures.