Matricula

Procediments de matriculació

En esta secció podeu trobar tota la informació sobre els terminis de matriculació, així com els llistats i horaris de matriculació en el centre per als alumnes:

  • Tots els alumnes d’Ensenyances Elementals (excepte els nous alumnes).
  • Tots els alumnes d’Ensenyances Professionals sense assignatures pendents.
  • Alumnes d’Ensenyances Professionals que tenen assignatures pendents o repetixen.
  • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d’accés a les Ensenyances Professionals (convocatòria Juny).
  • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a Ensenyances Professionals (convocatòria Setembre).
  • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a diferent curs de primer d’Ensenyances Elementals i Professionals.
  • Alumnes que han obtingut plaça en les prova d’ingressos a 1r Curs d’Ensenyances Elementals.
  • Readmissions, Reingressos, canvis d’especialitat d’Ensenyances Elementals i Trasllats d’altres Conservatoris.

Horaris de les assignatures.