Matricula

Procediments de matriculació a ensenyaments elementals i professionals  per a l’alumnat del Centre

L’alumnat del centre rebrà tota  la informació i documentació per a formalitzar la matrícula per correu electrònic a partir del 15 de juliol,  una vegada emplenada  haurà de ser introduïda per  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi del 15 al 28 de juliol de 2024.

Després de sorteig en el Consell escolar del centre es realitzaren els llistats, amb data i hora, per a triar els  horaris, estos llistats es publicaran en la web i en el tauló del Conservatori a finals de juliol. S’haurà de vindre al centre per a triar horaris segons data i hora que corresponga a cada alumne/a a principis de setembre.

 

Procediments de matriculació a ensenyaments elementals i professionals  per a l’alumnat que ha realitzat la prova d’accés

L’alumnat que ha realitzat la prova d’accés  rebrà tota la informació i documentació per a formalitzar la matricula per correu electrònic a partir del 9 de setembre, una vegada emplenada  haurà de ser introduïda per  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.

Triaran horari segons Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d’Educació. Els llistats per a triar els horaris es publicaran en la web i en el tauló del Conservatori a finals de juliol. S’haurà de vindre al centre per a triar horaris segons data i hora que corresponga a cada alumne/a a principis de setembre.

En aquesta secció podeu trobar tota la informació sobre llistats, amb data i hora, per a triar horaris  en el centre ( es publicarà també en les notícies de la web a finals de juliol):

 • Tots els alumnes de coordinació horària d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de sisè i cinquè d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de quart i tercer d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes de segon i primer d’Ensenyances Professionals.
 • Tots els alumnes d’Ensenyances Elementals (excepte els nous alumnes).
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d’accés a les Ensenyances Professionals (primera convocatòria).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a Ensenyances Professionals (segona convocatòria).
 • Alumnes que han obtingut plaça en els proves d’accés a diferent curs de primer d’Ensenyances Elementals i Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les prova d’ingressos a 1r Curs d’Ensenyances Elementals.
 • Readmissions, Reingressos i canvis d’especialitat d’Ensenyances Elementals.
 • Trasllats d’expedient al Conservatori Professional de Música d’Alcoi: Per a obtindre plaça a través d’un trasllat d’expedient, es remetrà un correu electrònic al centre exposant aquesta intenció i especificant per a quina especialitat i curs se sol·licita. Les sol·licituds seran arxivades i una vegada finalitzat el període de matriculació, si queden places vacants, el centre contactarà amb l’alumne/a per a procedir a la matrícula, sempre respectant la prelació en la formalització marcada per l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació.

Horaris de les assignatures.