Viola

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 2° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS:

 • Extensió fins a 12 compassos
 • Figures fins a: corxeres i el seu silenci.
 • Alteracions fins a 2 sostinguts en l’armadura.
 • Tessitura fins a la 1a posició.
 • Compassos: simples (4/4, ¾, 2/4)
 • Cops d’arc: detaché., pizzicato.
 • Clau de Do.
 • Agògica (Adagio).
 • Dinàmica (p i f)

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Col·locació adequada de l’instrument amb una posició correcta del cos.
 • Sonoritat, perpendicularitat de l’arc, posició i moviment de l’arc. Ús de les diferents parts de l’arc.
 • Afinació durant la interpretació.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Els mínims exigibles seran els mateixos que els de la prova A, excepte en l’extensió que serà la pròpia de l’obra orientativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Seran els mateixos criteris que en la prova A.

OBRES ORIENTATIVES:

 • LA MEVA AMIGA LA VIOLA
 • SUZUKI VIOLA SCHOOL

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 3° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió fins a 20 compassis Figures fins a: semicorxeres i el seu silenci.
 • Alteracions fins a 2 alteracions en l’armadura.
 • Tessitura fins a la 2a posició.
 • Compassos: (4/4, ¾, 2/4,6/8)
 • Cops d’arc: detaché.legato i pizzicato
 • Clau de Do.
 • Agògica (Adagio, Andante,)
 • Dinàmica (p , mf i f)

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Col·locació adequada de l’instrument amb una posició correcta del cos.
 • Sonoritat, perpendicularitat de l’arc, posició i moviment de l’arc. Ús de les diferents parts de l’arc.
 • Afinació durant la interpretació.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Els continguts seran els mateixos que els de la prova A, excepte en l’extensió que serà la pròpia de l’obra orientativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Seran els mateixos criteris que en la prova A.

OBRES ORIENTATIVES:

 • LA MEVA AMIGA LA VIOLA
 • SUZUKI VIOLA SCHOOL
 • ESTUDIS Op.45 de F. WOHLFAHRT

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Viola ACCÉS 4° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió fins a 25 compassos
 • Figures fins a: notes amb puntillo, semicorxera i el seu silenci.
 • Alteracions fins a 2 alteracions en l’armadura.
 • Tessitura fins a la 4a posició.
 • Compassos: (4/4, ¾, 2/4,6/8)
 • Cops d’arc: detaché, legato, stacatto i pizzicato
 • Clau de Do.
 • Agògica (Adagio, Andante,allegro, rit . ).
 • Dinàmica (p, mf i f) (accent >) crescendo i diminuendo.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Col·locació adequada de l’instrument amb una posició correcta del cos.
 • Sonoritat, perpendicularitat de l’arc, posició i moviment de l’arc. Ús de les diferents parts de l’arc.
 • Afinació durant la interpretació.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Els continguts seran els mateixos que els de la prova A, excepte en l’extensió que serà la pròpia de l’obra orientativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Seran els mateixos criteris que en la prova A.

OBRES ORIENTATIVES:

 • SUZUKI VIOLA SCHOOL
 • ESTUDIS Op.45 de F. WOHLFAHRT
 • INTRODUCING THE POSITIONS de S. H. WHISTLER
 • SEVCIK Op 1 Part 1
 • LA MEVA AMIGA LA VIOLA DOBLES ENTENIMENTADA