Dolçaina

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 1° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS

 • Durada: fins a 1 minut (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m i Re M
 • Registre: Re 4 a Sol 5
 • Compassos: 2/4, 4/4 i 3⁄4
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntillo”.
 • Articulació: lligat, picat
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte del aspirant.

 

CONTINGUTS

 • Tonalitats: Sol M, Mi m i Re M. Mi Dòric.
 • Compassos: 2/4, 4/4 i 3/4.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntillo”.
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats.
 • Registre posicions digitals: re (baix 1a línia), re#, mi, fa , fa#, sol, sol#, la, la# si, do, do#, re’, mi’, fa#’ i sol’.
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
 • Formes: Cançó adaptada. Cercavila. Despertades. Danses rituals. Danses populars (ball de plaça). Cercavila ritual. Processó binària. Ritme de polca. Ritme de marxa cristiana. Audició/concert.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no.

 

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional:

 • “Cercavila Bocairent I o II”
 • “Cucanyes” de Callosa d’Ensarrià
 • “Valencianes”
 • “Bolero de l’Alcúdia”.
 • “El Paco” (ball de batonets d’Algemesí)
 • “Tocatetes de missa” (Morella)
 • Dansà de Barxell (Alcoi)
 • Dansa i Fandango Font de la Figuera

 

Repertori no Tradicional:

 • “Noites do verao” (A. Velázquez)
 • “La Mumerota” (J.R. Pascual)
 • “Fentina” (Xavier Richart)
 • “Un dia de Pasqua” (Vicent Adzuara)
 • “Castell d’Ocaive” (X. Richart)
 • “Habarumba” (Antoni J. Catalá)
 • “Segreny” (X. Richart)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 2° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Durada: fins a 1 minut (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Do M
 • Registre: Re 4 a Sol 5
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4 i 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntillo”.
 • Articulació: lligat, picat, staccato, portato
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne / a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguin o no indicats.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M i Do M. Mi Dòric.
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4 i 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”.
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato i portato
 • Registre posicions digitals: re (baix 1a línia) fins al La’ amb totes les alteracions
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
 • Formes: Cançó adaptada. Cercavila. Despertades. Danses rituals. Danses populars (ball de plaça). Cercavila ritual. Processó binària. Ritme de polca. Ritme de marxa cristiana. Havanera. Vals. Audició/concert.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no. REPERTORI

 

OBRES ORIENTATIVES:

Repertori Tradicional:

 • “Passacarrer de Festa”
 • “Nanos” de Xàtiva
 • “Ball de Quadre” de Beniganim
 • “Defensa de Planxa” (Algemesí)
 • Diana III de Tales
 • P. Dissabte en festes de Callosa

 

Repertori no Tradicional:

 • “Processó de S. Martí Bisbe” (Joaquín Gericó)
 • “El Samaruc” (X. Richart)
 • “Els Carasses del Santíssim” (Saül Gómez)
 • “Aniset” (X. Richart)
 • “El Matiner” (X. Richart)
 • “Insomni” (Antoni J. Català)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall- Percussió Dolçaina ACCÉS 3° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Durada: fins a 1,5 minuts (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m i Sol m
 • Registre: Re 4 a La 5
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntillo”.
 • Articulació: lligat, picat, staccato, portato
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne / a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguin o no indicats.

 

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C:Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte de l’aspirant.

 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m i Sol m. Mi Dòric.
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntillo”.
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato i portato
 • Registre posicions digitals: re 4 fins al La’ 5 amb totes les alteracions.
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
 • Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals. Audició/concert.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no.

 

OBRES ORIENTATIVES

 • Repertori Tradicional:
 • “Jota Banyeres”
 • “Ball de la Forca” de Bellrreguard.
 • “Perdiueta” jota de La Costera
 • “Correguda de Galls” de Morella
 • “Danses” de Muro
 • “Vals 5” de Tales

Repertori no Tradicional:

 • “Una més” (X. Richart)
 • “Als Amics” (X. Richart)
 • “Minueto” (Bach)
 • “Anòmia” (A. Blay)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall- Percussió Dolçaina ACCÉS 4° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Durada: fins a 2 minuts (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M i Sol m
 • Registre: Re 4 a Si 5
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8, 5/8, 7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne / a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguin o no indicats.

PROVA B: (Veure prova d’Harmonia)

PROVA C: Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M i Sol m.
 • Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8, 5/8, 7/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trat
 • Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions.
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
 • Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no.

 

OBRES ORIENTATIVES:

Repertori Tradicional:

 • “Havanera” de Tales.
 • “Ana no es Casa” de Macastre.
 • “La Muixeranga” d’Algemesí
 • “Ball de Nanos” de València
 • “Albaes” de l’horta

 

Repertori no Tradicional:

 • “El Xirimiter” (X. Richart)
 • “Dependents” (Jose R. Pascual)
 • “Polca El Tudell” (Toni Lloret)
 • “Xafiguem” (Mario Roig)
 • “Amor a Mort” (Enric Monsant)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 5° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Durada: fins 2 minuts (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
 • Registre: Re 4 a Si 5
 • Compassos: tots
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro
 • Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne / a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguin o no indicats.

PROVA B: (Veure prova d’Harmonia)

PROVA C: Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
 • Compassos: tots
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trato
 • Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions.
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
 • Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes.Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no. REPERTORI

 

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional:

 • “Jota 2” de Tales
 • “Havanera del Tio Tes”
 • “Licitar i Baixar la Vila” de Morella
 • “Dansa de la Moma” (corpus)
 • “Seguidilles Serra Mariola” de Penàguila

Repertori no Tradicional:

 • “Allegro” de Haëndel
 • “Carregat de Bombo” de Toni de l’Asunción
 • “Polca” de N. Garcia.
 • “Els Noces del Manyà (J.R. Pascual)
 • “Sonata 1 de Hook” (ad. X. Richart)

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 6° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS

 • Durada: fins 2,5 minuts (aprox.)
 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
 • Registre: Re 4 a Si 5
 • Compassos: tots
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne / a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguin o no indicats.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical).
PROVA C: Interpretació de dues obres. L’alumne/a presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne/a interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra triada per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne/a portarà el dia de l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal.
En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer …) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS

 • Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
 • Compassos: tots
 • Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
 • Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trato
 • Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions.
 • Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
 • Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seva col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne / a sigui conscient de l’afinació i intenta corregir-la, només en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguin assenyalats o no. REPERTORI

 

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional:

 • “Jota de Concert” d’Alzira
 • “Xàquera” de València
 • “Dansa i Zortzico” tr.Navarra

Repertori no Tradicional:

 • “Capritx de Sorgi” de X. Richart
 • “La Bomba” de Mateu Flecha
 • “Amparito Roca” Jaime Teixidor
 • “Concordança (Bernat Bataller)
 • “El Cavaller i La Rosa” (Begoña Gonzalez)