Dolçaina

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 1° E.P.

PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m i Re M. Mi Dòric. ·         Compassos: 2/4, 4/4 i 3/4.
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats.
·         Registre posicions digitals: re (baix 1a línia), re#, mi, fa nat, fa#, sol, sol#, la, la# si, do, do#, re’, mi’, fa#’ i sol’. ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
·         Formes: Cançó adaptada. Cercavila. Despertades. Danses rituals. Danses populars (ball de plaça). Cercavila ritual. Processó binària. Ritme de polca. Ritme de marxa cristiana. Audició/concert.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

REPERTORI ORIENTATIU: 

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·   “Cercavila Bocairent I o II”

·    “Cucanyes” de Callosa d’Ensarrià

·   “Valencianes”

·   “Bolero de l’Alcúdia”.

·   “El Paco” (ball de batonets d’Algemesí)

·   “Tocatetes de misa” (Morella)

·   Dansà de Barxell (Alcoi)

·   Dansa i Fandango Font de la Figuera

 

·         “Noites do verao” (A. Velázquez)

·         “La Mumerota” (J.R. Pascual)

·         “Fentina” (Xavier Richart)

·         “Un dia de Pasqua” (Vicent Adzuara)

·         “Castell d’Ocaive” (X. Richart)

·         “Habarumba” (Antoni J. Catalá)

·         “Segreny” (X. Richart)

 

 

PROVA  B: (Vegeu prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins a 1 minut (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m i Re M
·         Registre: Re 4 a Sol 5 ·         Compassos: 2/4, 4/4 i ¾
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: lligat, picat
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 2° E.P.

PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M i Do M. Mi Dòric. ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4 i 6/8.
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato i portato
·         Registre posicions digitals: re (baix 1a línia) fins al La’ amb totes les alteracions ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
·         Formes: Cançó adaptada. Cercavila. Despertades. Danses rituals. Danses populars (ball de plaça). Cercavila ritual. Processó binària. Ritme de polca. Ritme de marxa cristiana. Havanera. Vals. Audició/concert.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·         “Passacarrer de Festa”

·         “Nanos” de Xàtiva

·          “Ball de Quadre” de Beniganim

·         “Defensa de Planxa” (Algemesí)

·         Diana III de Tales

·         P. Dissabte en festes de Callosa

 

·         “Processó de S. Martí Bisbe” (Joaquín Gericó)

·         “El Samaruc” (X. Richart)

·         “Les Carasses del Santíssim” (Saül Gómez)

·         “Aniset” (X. Richart)

·         “El Matiner” (X. Richart)

·         “Insomni” (Antoni J. Català)

 

 

PROVA  B: (Vegeu prova de llenguatge musical i tabal complementari).

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins a 1 minut (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Do M
·         Registre: Re 4 a Sol 5 ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4 i 6/8
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: lligat, picat, staccato, portato
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.
PROVA ACCÉS DE  TABAL COMPLEMENTARI – ACCÉS 2º E.P.

CONTINGUTS:

·         Control d’una posició corporal adequada en el seus àmbit natural d’interpretació (el carrer). ·         Consciencia del fraseig musical, dinàmiques i accents.
·         Parts del tabal valencià ·         Ritmes tradicionals: marxa cristiana, marxa mora, corpus muixeranga, cercavila en 2/4, nanos, vals, dansà, processó, havanera 2/4.
·         Empunyadura adequada per la interpretació del tabal al carrer.
·         “colp”, “repic” i “rebot”.
·         Exercicis amb negres, corxeres, semicorxeres i puntets

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Controlar una posició corporal acceptable i relaxada al caminar amb el tabalet.
 • Conèixer les parts i manipulació del tabalet
 • Controlar l’empunyadura adequada per la interpretació amb el tabalet al carrer..
 • Dominar de manera bàsica el “colp”, “repic” i “rebot”.
 • Demostrar un coneixement bàsic dels ritmes tradicionals relacionats als continguts.
 • Demostrar un control de lectura correcte amb les figures musicals relacionades als continguts.

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Borrás, Vicent; Blay, Alejandro; Richart, Xavier. Estudiant el tabalet: mètode elemental. Rivera editores

 

PROVA:

 

 1. Consistirà en la interpretació d’un exercici bàsic proposat pel tribunal relacionat amb els continguts.
 2. Interpretació de 2 ritmes tradicionals proposats pel tribunal relacionats amb els continguts. Es valorarà la seua interpretació de memòria.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall- Percussió Dolçaina ACCÉS 3° E.P.

PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m i Sol m. Mi Dòric. ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8.
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato i portato
·         Registre posicions digitals: re 4 fins al La’ 5 amb totes les alteracions. ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la.
·         Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals. Audició/concert.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·         “Jota Banyeres”

·         “Ball de la Forca” de Bellrreguard.

·          “Perdiueta” jota de La Costera

·         “Correguda de Galls” de Morella

·         “Danses” de Muro

·         “Vals 5”  de Tales

 

·         “Una més” (X. Richart)

·         “Als Amics” (X. Richart)

·         “Minueto” (Bach)

·         “Anòmia” (A. Blay)

 

 

PROVA  B: (Vegeu prova de llenguatge musical, piano complementari  i tabal complementari).

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins a 1,5 minuts (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m i Sol m
·         Registre: Re 4 a La 5 ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8.
·         Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, “puntet”. ·         Articulació: lligat, picat, staccato, portato
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.

 

PROVA ACCÉS DE  TABAL COMPLEMENTARI – ACCÉS 3º E.P.

CONTINGUTS: 

·         Control d’una posició corporal adequada en el seus àmbit natural d’interpretació (el carrer). ·         Consciencia del fraseig musical, dinàmiques i accents.
·         Parts del tabal valencià ·         Ritmes tradicionals: marxa cristiana, marxa mora, corpus, muixeranga, cercavila en 2/4 i 6/8, pas-doble, nanos, vals, dansà, processó (eixida creu), havanera 2/4 i 7/8, Cavalcada, Despertada, Polca, Masurka, Valencianes, cercavila castelló, cercavila 6/8, Albaes, Jota, Moma, Havanera 7/8, Bocairent binari i ternari, Callosa. Correguda galls
·         Empunyadura adequada per la interpretació del tabal al carrer.
·         “colp”, “repic” i “rebot”.

·         Exercicis amb negres, corxeres, semicorxeres i puntets

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Controlar una posició corporal acceptable i relaxada al caminar amb el tabalet.
 • Conèixer les parts i manipulació del tabalet
 • Controlar l’empunyadura adequada per la interpretació amb el tabalet al carrer..
 • Dominar el “colp”, “repic” i “rebot”.
 • Demostrar un coneixement dels ritmes tradicionals relacionats als continguts.
 • Demostrar un control de lectura correcte amb les figures musicals relacionades als continguts.

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Borrás, Vicent; Blay, Alejandro; Richart, Xavier. Estudiant el tabalet: mètode elemental. Rivera editores

PROVA:

 

 1. Consistirà en la interpretació d’un exercici bàsic proposat pel tribunal relacionat amb els continguts.
 2. Interpretació de 3 ritmes tradicionals proposats pel tribunal relacionats amb els continguts. Es valorarà la seua interpretació de memòria.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall- Percussió Dolçaina ACCÉS 4° E.P.

 PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M i Sol m. ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8, 5/8, 7/8
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trato
·         Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions. ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
·         Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·         “Havanera” de Tales.

·          “Ana no se Casa” de Macastre.

·         “La Muixeranga” d’Algemesí

·         “Ball de Nanos” de València

·         “Albaes” de l’horta

·         “El Xirimiter” (X. Richart)

·         “Dependents” (Jose R. Pascual)

·         “Polca El Tudell” (Toni Lloret)

·         “Xafiguem” (Mario Roig)

·         “Amor a Mort” (Enric Monsant)

PROVA  B: (Vegeu prova d’harmonia i piano complementari).

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins a 2 minuts (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M i Sol m
·         Registre: Re 4 a Si 5 ·         Compassos: 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/8, 5/8, 7/8
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars ·         Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 5° E.P.

 PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom ·         Compassos: tots
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trato
·         Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions. ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
·         Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·         “Jota 2” de Tales

·          “Havanera del Tio Tieso”

·         “Pujar i Baixar la Vila” de Morella

·         “Dansa de la Moma” (corpus)

·       “Seguidilles Serra Mariola” de Penáguila

·          “Allegro” de Haëndel

·         “Carregat de Bombo” de Toni de la Asunción

·         “Polca” de N. Garcia.

·         “Les Noces del Manyà (J.R. Pascual)

·         “Sonata 1 de Hook” (ad. X. Richart)

 

PROVA  B: (Vegeu prova d’harmonia i piano complementari)

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins 2 minuts (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
·         Registre: Re 4 a Si 5 ·         Compassos: tots
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
·         Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent – Metall – Percussió Dolçaina ACCÉS 6° E.P.

PROVA A:  Interpretació de dues obres. L’alumne presentarà una llista de 3 obres (com a mínim, una haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana). L’alumne interpretarà una obra triada pel tribunal i l’altra escollida per ell (es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades). L’Alumne portarà el dia l’examen 2 còpies de les obres a interpretar per al tribunal. En cas de portar acompanyament (tabaleter, pianista, dolçainer…) serà per compte de l’aspirant.

CONTINGUTS:

·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom ·         Compassos: tots
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars ·         Articulació: picat concret i les combinacions senzilles de lligats. Staccato, portato i trato
·         Registre posicions digitals: re 4 fins al Si’ 5 amb totes les alteracions. ·         Expressió: comprensió de la frase musical utilitzant els punts d’inspiració per a definir-la. Final “Obert”. Introducció a la dinàmica.
·         Formes: Obres adaptades. Repertori funcional: Cercavila, despertades, danses rituals, danses populars (ball de plaça), processó, polca, marxa cristiana i mora, havanera, vals, masurca. Audició/concert.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

 • Vigilar la posició del cos i subjecció de la dolçaina.
 • Comprovar que l’alumne coneix totes les posicions digitals treballades en aquest nivell.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries.
 • Tindre la resistència adequada al nivell.
 • Vigilar contínuament la posició dels llavis i la seua col·locació en la canya (embocadura).
 • Interpretar exercicis i tocates específics per a valorar la coordinació de la llengua i els dits en l’emissió de les notes. Utilitzar combinacions senzilles de picat / lligat (articulació).
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la, sols en la primera octava i amb intervals senzills.
 • Utilitzar els punts de respiració per a definir la frase musical, estiguen senyalats o no.

 REPERTORI ORIENTATIU:

Repertori Tradicional: Repertori no Tradicional:
   
·         “Jota de Concert” d’ Alzira

·          “Xàquera” de València

·         “Danza i Zortzico” tr. Navarra

 

 

·         “Capritx de Sorgi” de X. Richart

·         “La Bomba” de Mateu Flecha

·         “Amparito Roca” Jaime Teixidor

·          “Concordança (Bernat Bataller)

·         “El Caballero i La Rosa” (Begoña Gonzalez)

 

PROVA  B: (Vegeu prova d’anàlisi i història de la música).

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

·         Durada: fins 2,5 minuts (aprox.) ·         Tonalitats: Sol M, Mi m, Re M, Si m, Do M, La m, Fa M, Re m, La M, Fa# m, Sib M, Sol m, Mi M, Do # m Mib M i Dom
·         Registre: Re 4 a Si 5 ·         Compassos: tots
·         Figures rítmiques de nota i silenci: totes, possibles combinacions rítmiques i mesures irregulars
·         Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
·         Articulació: lligat, picat, staccato, portato, trato

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Controlar una posició acceptable del cos i embocadura.
 • Vigilar el procés respiratori perquè no s’assimilen tensions innecessàries
 • Comprovar que l’alumne/a coneix totes les posicions digitals del nivell.
 • Comprovar que l’alumne/a siga conscient de l’afinació i intenta corregir-la.
 • Utilitzar els punts d’inspiració per a definir la frase musical, estiguen o no indicats.