Piano

Piano

Accés a cursos diferents del primer en els ensenyaments elementals de piano

L’alumnat podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors a través d’una prova d’accés, on l’aspirant haurà de demostrar posseir els coneixements teòric-pràctics, i tècnic-instrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, valorant-se l’edat idònia. La sol·licitud de realització d’aquesta prova d’accés s’efectuarà seguint el model estipulat en la normativa vigent.

La superació d’aquesta prova d’accés facultarà exclusivament per a matricular-se en el curs acadèmic per al qual hagi estat convocada.

Les proves específiques d’accés a segon, tercer i quart curs dels ensenyaments elementals de totes les especialitats instrumentals de música es realitzaran d’acord al currículum del curs precedent al qual l’aspirant opti i constaran dels següents exercicis:

 1. De capacitat auditiva i de coneixements teòric-pràctics del llenguatge musical.
 2. De pràctica instrumental, que es concretarà en una primera vista, i en lainterpretación d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, de una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la dificultat d’aquestes.

Cadascun dels exercicis de la prova específica d’accés tindrà caràcter eliminatori i es qualificaran de zero a deu punts, sent necessària una qualificació mínima de 5 en cadascun d’ells per a poder superar-ho. La qualificació final de la prova serà la mitjana aritmètica de les puntuacions dels diferents exercicis, expressada amb arrodoniment a un decimal.

Llistat orientatiu d’obres

Accés a 2n curs

VIOLETA H. DE GAINZA Mètode per a Piano (Barry, Buenos Aires). Palitos Xinesos.

TCHOKOV-*GEMIU – Mètode de Piano (Real Musical)

SUZUKI PIANO SCHOOL – Volum 1 (Summy – Birchard Music)

EMONTS – European Piano Method (Schott 7931)

CHARLES HERVÉ ET JAQUELINE POUILLARD: Methode de Piano Debutants

BASTIEN PIANO BASICS – Primer Nivell (Neil A. Kjos Music Company)

FIRST PIANO LESSONS – Walter Carrol. Llibre 1 (Forsith)

JOHN THOMPSON (Chappell) El meu Primer Llibre de Piano. Edic. Si Bemoll.

NIKOLAIEV – Escola Russa de Piano. Edit. Real Musical.

ALÍS, R. Joguines. Suite infantil per a piano, op. 108, núm. 1, 2, 3, 5

BARTOK: Mikrokosmos, vol. 1: 1 a 12

CZERNY: Els principis del piano: lliçons 1 a 20, excepte la 19.

CZERNY: Els cinc dits, op. 777, núm. 5, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22.

GARCÍA CHORNET, P.: Exercicis, estudis i obres per a piano.

GARCÍA ABRIL Quaderns d’Adriana, vol. 1 núm. 1 i 2 KABALEWSKY Peces infantils op. 39, núm. 7, 8, 9.

NOMAR – Cantos d’Espanya de l’1 al 10

STRAVINSKI – Els Cinc dits núm. 1 i 2

SHOSTAKOVICH – Peces per a nens, núm. 2 i 5

 

Accés a 3er curs a) Estudis

BÜRGMULLER: op.100 núm. 1, 2, 3, 5, 7. C. CZERNY: op. 849, núm. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

KÖHLER op. 151, Dos equivalen a un: núm. 1 i 2; 5 i 6; 9 i 10.

LEMOINE Estudis infantils op. 37, núm. 1, 2, 3, 4, 5.

LOESCHHORN op 181, Vol. I i II, núm. 27, 28, 31, 32, 37, 39 i 40.

O qualsevol altre estudi d’una dificultat equivalent, als a dalt exposats. b) Obres Barroques

J.S. BACH: Àlbum d’Ana Magdalena:

Ed. Peters, núm.: 1 (BWV Anh. 113), 2 (BWV Anh. 114), 3 (BWV Anh. 115), 4 (BWV

Anh. 116), 6 (BWV Anh. 118), 8 (BWV Anh. 119), 9 (BWV Anh. 120), 10 (BWV Anh. 121), 11 (BWV Anh. 122), 15 (BWV Anh. 126), 20 (BWV Anh. 132).

Ed. Musica Budapest, núm. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 25.

TELEMAN: Gavota (p. 18 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2n)

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. c) Obres d’estil Clàssic

BEETHOVEN: Sonatina núm. 5.

Dansa alemanya (p.12 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2n)

Dansa alemanya (p.33 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2n)

CLEMENTI: Sonatinas op. 36 núm. 1

HAYDN: Errant (GARCÍA CHORNET “Ejercicios, estudis i obres per a piano Curs 1r p.79)

Errant (GARCÍA CHORNET Curso 1r, p. 83)

Dansa (GARCÍA CHORNET Curso 1r, p. 86)

Dansa alemanya (p. 32 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2n).

 1. MOZART: Minuet (p. 15 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2n)

Minuet (p. 36 de TCHOKOV/*GEMIU, El Piano, curs 2°)

W.A. MOZART: Le Souvenir (p. 88 de GARCÍA CHORNET Curso 1r)

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. d) Obres d’estil Romàntic elecció d’una d’elles.

SCHUMANN: Àlbum per a la joventut op. 68, números 1 a 5.

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. e) Obres modernes i espanyoles BARTÓK: For Children vol. I núm. 14 i 25.

Mikrokosmos, vol. 1: 13 a 36.

CASELLA: Onze peces infantils n º 10. Berceuse

GARCÍA ABRIL: Cu Quaderns d’Adriana, vol. 2 núm. de l’1 al 6, del 8 a l’11 i 13 Quaderns d’Adriana, vol. 3 núm. 1, 6 i 10.

IBERT: Petita Suite núm. 1.

KABALEWSKY: Peces op. 27 núm. 1 i 3.

Peces op. 39 núm. de l’1 al 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

 1. NOMAR: Cantos d’Espanya, n º11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 23 SHOSTAKOVICH: Sis peces infantils, op. 69, núm. 1, 2, 3.

STRAVINSKI: Els cinc dits n º 3, 5 i 6

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 

Accés a 4t curs a) Estudis BERTINI:

Estudis, op. 100, núm. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

Estudis, op. 29, núm. 2, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20.

Estudis, op. 32, núm. 26.

BURGMÜLLER: Estudis op. 100, núm. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21.

CZERNY:

Estudis, op. 299, vol. I números de l’1 i 2 Estudis, op. 636, núm. 1 al 6 i 11.

Estudis, op. 339, núm. 80, 81, 83, 97.

Estudis, op. 849, núm. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

HELLER:

Estudis, op. 46, núm. 3, 7, 8, 11, 12 i 22 op. 47 núm. 1, 2, 3, 11 i 24

KÖHLER: op.50 núm. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 i 20.

LEMOINE: Estudis infantils op. 37, núm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 35.

LOESCHHORN: op 181, Vol II, núm. núm. 21 al 26,29, 30, 33, 34, 35, 36 i 38. O qualsevol altre del mateix nivell de dificultat, equivalent als a dalt exposats.

 1. b) Obres d’estil Barroc BACH, J.S.:

Àlbum d’Ana Magdalena:

Ed. Peters, núm.: 5 (BWV Anh. 117b), 13 (BWV Anh. 124), 14 (BWV Anh. 125), 16 (BWV Anh. 127), 17 (BWV Anh. 128), 19 (BWV Anh. 130). Ed. Musica Budapest, núm. 8, 16, 17, 20, 21, 23

Petits preludis i fugides:

 • Petits preludis del llibre de Klavierbüchlein, W. F. Bach: BWV 924,BWV 926,BWV 927.
 • Sis petits preludis de la col·lecció de J. P. Kellners: BWV 939, BWV 941.
 • Sis petits preludis per a principiants del clau: BWV 934.

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. c) Obres d’estil clàssic

BEETHOVEN: Sonatina núm. 6.

CLEMENTI: Sonatinas op. 36, núm. 2

HAYDN: Sonates (Urtext): núm.1 Hob.XVI/8; núm.4 Hob.XVI/G1; núm.5 Hob.XVI/11; núm.9 Hob.XVI/4; núm.10 Hob.XVI/1

MOZART: Menuet KV 2, KV 5, KV 6, KV 7, KV 315 (Könemann K242)

Allegro KV 3

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. d) Obres d’estil Romàntic

GRIEG: Peces líriques op. 12 núm. 1, 2 i 8.

Danses Noruegues op. 66 núm. 1, 7 i 9

SCHUMANN: Album per a la joventut op. 68 núm. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18 i 41

SCHUBERT: Valsos op. 9 Sr. 365, núm. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 28

TCHAIKOWSKY: Album de nens, op. 39 núm. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. e) Obres modernes i espanyoles

ALÍS, R. Joguines. Suite infantil per a piano, op. 108 núm. 4, 6 i 7. BARTOK: Mikrokosmos, vol. II: 37 a 48 i del 62 al 66 vol. III núm. 67, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 80 al 86, 88 a 90, 95 For Children, vol. I núm. De l’1 a 9.

vol. II núm. 22, 24, 26 i 34; vol. III núm. 1 al 7, 9 al 11, 15, 19 i 20.

Danses Romaneses núm. 2 Bagatel·les op. 6.

CASELLA: 11 Peces Infantils núm. 1, 2, 10.

GARCÍA ABRIL:

Quaderns d’Adriana, vol. 1 núm. 11, 13, 14, 15, 16.

Quaderns d’Adriana, vol. 2 núm. 7, 12, 14.

Quaderns d’Adriana, vol. 3 núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12.

GURIDI: Vuit anotacions, núm. 1 i 3

KABALEWSKY: op. 27, núm. 5, 6, 7, 8, 13, 17.

 1. 39: 18, 19, 20, 21, 22 al 26

Variacions fàcils sobre una cançó popular russa op. 51 núm. 1.

KATCHATURIAN: Àlbum per a nens, núm. 1.

Estampes de la infància núm. 1,2 i 3.

PROKOFIEV: Música per a nens op. 65, núm. 2, 3 i 8 STRAVINSKI: Els Cinc Dits, núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

SHOSTAKOVICH: Sis peces infantils, op.69, núm.4, 5i 6.

Romanza en Fa M; Nocturn en La m; Gavota; Dansa núm. 6en DoM; Dansa núm. 7; Cançó trista en Sol m.

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

Obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals en l’especialitat de piano.

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’ordre de realització de les parts i exercicis de la prova:

 1. Prova d’especialitat instrumental.
  • Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
  • Interpretació de tres obres de un llistat de sis, presentat per el alumno o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant de aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants lliuraran al tribunal copies de les peces que vagin a interpretar, així com els originals d’aquestes.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguin equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüin al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d’accés als ensenyaments professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada consti de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interpreti un moviment o varis d’ells. L’alumnat que presenti obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova, es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’aquestes.

 1. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre pràctic.
  • Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis: a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4. b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.
  • Prova pràctica. També constarà de dos exercicis: a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia. b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

 

Llistat d’obres orientatives per a l’obtenció directa del certificat d’ensenyaments elementals a) Estudis:

BERTINI:

Estudis, op. 100, núm. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25.

Estudis, op. 29, núm. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 24.

Estudis, op. 32, núm. 25, 28, 38, 46.

BURGMÜLLER: Estudis op. 100, núm. 11, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25.

CZERNY:

Estudis, op. 299, núm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Estudis, op. 636, núm. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24.

Estudis, op. 849, núm. 14,15 i 16.

HELLER: Estudis, op. 46, núm. 3, 7, 8, 11, 12 i 22 op. 47 núm. 1, 2, 3, 11 i 24

LEMOINE: Estudis infantils op. 37, núm. núm. 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48.

O qualsevol altre del mateix nivell de dificultat, equivalent als a dalt exposats. b) Obres d’estil Barroc:

Elecció d’una d’elles.

BACH, C.P.E.: Solfeggio en Do menor (Editio Música) BACH, J.S.:

Àlbum d’Ana Magdalena:

Ed. Peters, núm.: 7 (BWV Anh. 183), 12(BWV Anh. 123), 18 (BWV Anh. 129) Ed. Musica Budapest, núm. 6, 15, 22.

Petits preludis i fugides, ed. Urtext:

 • Petits preludis del llibre de Klavierbüchlein, W. F. Bach: BWV 930.
 • Sis p. preludis col·lecció de J. P. Kellners: BWV 940, BWV 942, BWV 999
 • Sis p. preludis per a principiants del clau: BWV 933, BWV 935, BWV 936,BWV 937, BWV 938

Invencions a dues veus: núm. 1(BWV 772), 3(BWV 774), 4(BWV 775), 10(BWV 781) SCARLATTI:

Sonates núm.10,19,24,43,49,50,106,125,133,135 (E.Música Budapest)

SOLER: Sonates núm. 1, 3, 4, 27, 28 i 29 (Continu Música Press)

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. c) Obres d’estil clàssic:

BEETHOVEN: Sonatina núm. 4.Sis Escoceses.

Va rondar WoO 49;

CLEMENTI: Sonatinas op. 36, núm. 2, 3, 6. op.37 núm. 2; op.38 núm. 1, 2 i 3

DUSSEK: Sonatinas op. 20, núm. 1, 2, 4, 5.

HAYDN: Sonatinas núm. 2 i 4.

Sonata per a piano, HOB. XVI, ed. Wiener Urtext, núm. 4.

KUHLAU: Sonatinas op. 55, núm. 1, 2, 4, 5

MOZART: Minueto K 355; Variacions en La m. KV 460; Errant KV 6/II.

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. d) Obres d’estil Romàntic:

BRAHMS: Valsos núm. 3, 4, 9, 10, 11,12 i 15

CHOPIN:

Preludis núm. 4, 6 i 10;

Valsos núm. 3,8,9 i 10;

Masurques op.7, núm. 2 i 5; op. 6 núm.2; Op.24 núm. 3; op. 30 núm. 1; op. 33 núm.1i3; op. 63 núm. 2 i 3; op. 67 núm. 2 i 4 GRIEG: Peces líriques op. 12 núm. 4, 5, 7.

Peces líriques op. 38 núm. 2, 7.

MENDELSSOHN: Sis Kinderstücke, op. 72, ed. Peters, núm. 1, 2.

SCHUMANN: Album per a la joventut op. 68 núm. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32 i 33

SCHUBERT: Valsos op. 9 Sr. 365, núm. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 28 Moments musicals op. 94, núm. 3.

Danses Alemanyes D783.

TCHAIKOWSKY: Album de nens, op. 39 núm. 3, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 i 22.

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.

 1. e) Obres modernes i espanyoles:

BARTOK: Mikrokosmos, vol. II: 49 a 60.

Mikrokosmos, Vol IV

For Children, vol. I núm. Del 10 al 21. vol. II núm. 23, 27, 29, 30, 31, 33.

CASELLA: 11 Peces Infantils núm. 3, 5, 6, 7, 8, 11.

DEBUSSY: El Petit Negre

GARCÍA ABRIL: Quaderns d’Adriana, vol. 3 núm. 7

GURIDI: Vuit anotacions, núm. 2, 4, 5 i 6

GRANATS, E: Esbossos, Unió Musical Espanyola, núm. 3.

IBERT: Petite Suite: El burrito blanc.

KABALEWSKY: 18 peces per a nens op. 27, núm. 3, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 18.

Variacions fàcils sobre una cançó popular russa op. 51 núm. 3.

KATCHATURIAN: Àlbum per a nens, núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

PROKOFIEV: Música per a nens op. 65, núm. 6, 10, 12.

STRAVINSKI: Els Cinc Dits, núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

SHOSTAKOVICH: 24 Preludis op. 34, n º 1 i 4

O qualsevol altra obra del mateix nivell de dificultat, equivalent a les a dalt exposades.