Guitarra

Guitarra

ACCÉS 2° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment d’un màxim de 16 compassos proposat pel tribunal de nivell corresponent al curs PRIMER.
 • Una sola alteració en l’armadura.
 • Extensió des del meu greu fins a l’agut (V trast).
 • Alteracions accidentals en do, fa i sol.
 • Màxim tres notes simultànies per terceres, sextes, octaves o desenes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor/a per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

 

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Diferents combinacions dels dits polze, índex, mitjà i anul·lar de la mà dreta tant de forma simultània com alterna.
 • Acords de tres sons.
 • Escales amb notes naturals i amb un màxim de tres sostinguts o un bemoll.
 • Arpegis simples amb quatre dits.
 • Intervàl·liques consecutives o simultànies de terceres, sextes, octaves i desenes.
 • Motricitat independent dels dits 1 i 4 en notes agudes de primera
  posició mentre es manté fix el 2 o 3 en baixos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor/a per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’Instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudi, A. Cano (Mètode Koyama pag. 30)
 • Estudis no 43 i 46 , M.A. Mur (peces fàcils vol 1o).
 • Estudi Andantino, M. Carcassi ( Mètode Koyama pag. 33)
 • Estudis 2,3,11,12,13, F. Carulli – Mètode complet:
 • Cinc lliçons de pràctica de notes simultaneges Sr. Aigualit – Mètode.
 • Estudis no 1, 2, 3, 13, M. Giuliani – Paillón op 30.
 • Uns altres de similars característiques.

 

ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment d’un màxim de16 compassos proposat pel tribunal de nivell corresponent al curs SEGON
 • Fins a tres sostinguts o un bemoll en l’armadura
 • Extensió des del meu greu fins a do agut (VIII trast).
 • Alteracions accidentals.
 • Acords de quatre sons.
 • Cejilla i mitjana cejilla de dificultat adequada.
 • Lligats ascendents i descendents.
 • Arpegis de dificultat adequada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’Instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Extensió des del meu greu fins a sol sobreagut (XV trast).
 • Alteracions accidentals.
 • Acords de quatre sons.
 • Cejilla i mitjana cejilla de dificultat adequada.
 • Lligats ascendents i descendents.
 • Arpegis de dificultat adequada.
 • Contrapunts de dificultat adequada
 • Ressaltat d’una línia melòdica sobre el seu acompanyament.

CRITERIS DE EVALUACION:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor/a per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’Instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzant la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

OBRES ORIENTATIVES:

 • F. Carulli: Mètode complet: lliçons 14 a 21.
 • M. Giuliani: “Le Papillon op. 30 no 1 al 15.
 • F.Sor: op 60 no 6,7,8,11,13 a 19.
 • Tema popular Greensleeves.
 • Fred Noad Guitar Antologi- Renaixement: Spagnoleta i Wilson Wilde.
 • Autors varis: Les meves primeres peces del Renaixement ( Ed. Ricordi), no 9 a 18.
 • A. Le Roy, Preludi i Chanson.
 • J.S. Bach: Transcripcions del llibre d’Ana Magdalena Bach.
 • Frederic Noad guitar antologi-Barroc: Anònim: Sarabande en sol i Minuet.
 • Carulli: Divertissement
 • J. K. Mertz: Romanza..
 • M. Carcassi: Aires d’execució brillant i fàcil, no 1 i 4. Siciliana.
 • Carl Henze: Nocturn.
 • J.K. Mertz, nocturn op.4 no2.
 • M. Carcassi, Sis capritxos. No 3
 • Obres similars

 

ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment d’un màxim de16 compassos proposat pel tribunal de nivell corresponent al curs TERCER
 • Fins a quatre sostinguts o tres bemolls.
 • Posicions I a VII.
 • Alteracions accidentals.
 • Acords de quatre sons.
 • Cejilla i mitjana cejilla de dificultat adequada.
 • Lligats ascendents i descendents.
 • Lligats ascendents i descendents sobre cejilla.
 • Arpegis de dificultat adequada.
 • Contrapunts de dificultat adequada
 • Ressaltat d’una línia melòdica sobre el seu acompanyament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor/a per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’Instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzan la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Apagat de baixos durant l’execució.
 • Acords de quatre sons.
 • Cejilla i mitjana cejilla de dificultat adequada.
 • Lligats ascendents i descendents.
 • Lligats ascendents i descendents sobre cejilla.
 • Arpegis de dificultat adequada.
 • Contrapunts de dificultat adequada
 • Ressaltat d’una línia melòdica sobre el seu acompanyament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor/a per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’Instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.
 • Interpretar fragments musicals utilitzan la mesura, articulació i frasejo adequat. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical de acord amb el nivell corresponent.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • M. Giuliani: “Le Papillon op. 30 no 16 al 30. M.
 • F. Carulli: Preludis no 6 a 15.
 • F. Sor, estudis op.60, no: 20, 22 i 24. F. Sor, estudis op.44, no:12, 15, 17, 20 i 22. F. Sor, estudis op.35, no: 4 i 5.
 • Adrien le Roy: Prelude e Chanson.
 • Fred Noad Guitar Antologi: Alman i Cobbler. L. Narváez.
 • J.S. Bach: Transcripcions del llibre d’Ana Magdalena Bach.
 • F. Noad Guitar Antologi-Barroc:Adam Falckenhagen: vivace.
 • M. Carcassi: aires d’execució brillant i fàcil no 3 “Air Montagnard”.
  Gragnani: Sonatina.
 • F. Carulli: Rondó de la sonata op.41. F. Carulli: Rondó en do M (Mètode
  complet de guitarra, facsimil, pag 31).
 • Fernando Sor: Romanesca.
 • N. Paganini: sonatina op. 25.
 • L. Walker: Kleine Romanze.
 • J.S. Sagregas: Larghetto.
 • J. Ferrer: Tango no 3. Obres similars.