Relació de llibres de ensenyaments elementals

1º CURS

I-MUSI NIVELL 1                                                                                         I-MUSI

2º CURS

I-MUSI NIVELL 2                                                                                         I-MUSI

Cor 1                                                                                  Enclavament Creativa

3º CURS

Llenguatge Musical Rítmic III                                                  Ediciones Si bemol

Llenguatge Musical Melòdic III                                                  Edicions Si bemol

Teoría del Llenguatge Musical I fitxa d’exercicis 3r                   Edicions Si bemol

Cor 2                                                                                 Enclavament Creativa

4º CURS

Llenguatge Musical Rítmic IV                                                    Edicions Si bemol

Llenguatge Musical Melòdic IV                                                  Edicions Si bemol

Teoría del Llenguatge Musical I fitxa d’exercicis 4t                    Edicions Si bemol