Relació de llibres de ensenyaments elementals

1º CURS

I-MUSI NIVELL 1                                                                                                      I-MUSI

                                                                            2º CURS

I-MUSI NIVELL 2                                                                                                      I-MUSI

Cor 1                                                                                                                         Enclavament Creativa

3º CURS

I-MUSI NIVELL 3                                                                                                      I-MUSI      

Cor 2                                                                                                                          Enclavament Creativa

4º CURS

Llenguatge Musical Rítmic IV                                                                                    Edicions Si bemol

Llenguatge Musical Melòdic IV                                                                                  Edicions Si bemol

Teoría del Llenguatge Musical I fitxa d’exercicis 4t                                                    Edicions Si bemol