Clarinet

clarinet

ACCÉS 2n E.E.

PROVA A: Lectura d’un obra a primera vista amb les següents característiques:
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   El tempo serà moderato o si és el cas, similars.
•   En qualsevol cas, la dificultat proposta per als diferents paràmetres musicals en els punts anteriors podrà ser superada en els continguts de les obres presentades, sempre que el / la alumne / a els afronte amb èxit, en el cas, la valoració serà positiva. però aquesta dificultat no serà excusa per justificar una mala interpretació.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   Es valorarà la dificultat proposta en les obres presentades, sempre que el / la alumne / a les afronti amb èxit, en el cas, la valoració serà positiva. Però aquesta valoració serà negativa, si l’obra resulta estar per damunt de les possibilitats del / la alumne / a, donant lloc a una mala interpretació.
OBRES ORIENTATIVES:

•   Keith Ramon Cole: Granit. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed. Mundimúsica edicions).
•   C. W. Gluck: Cor de “Paris i Elena”. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed.
mundimúsica edicions).
•   Robert Schumann: Cançó xiuxiuejant, del “Àlbum de la Joventut” op. 68. (P. Wastall:
•   Aprèn tocant el clarinet, ed. mundimúsica edicions).

ACCÉS 3r E.E.

PROVA A: Lectura d’un obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   El tempo serà entre andante i allegretto o si és el cas, similars.
•   En qualsevol cas, la dificultat proposta per als diferents paràmetres musicals en els punts anteriors podrà ser superada en els continguts de les obres presentades, sempre que el / la alumne / a els afronti amb èxit, en el cas, la valoració serà positiva. però aquesta dificultat no serà excusa per justificar una mala interpretació.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   Es valorarà la dificultat proposta en les obres presentades, sempre que el / la alumne / a les afronte amb èxit, en el cas, la valoració serà positiva. Però aquesta valoració serà negativa, si l’obra resulta estar per damunt de les possibilitats del / la alumne / a, donant lloc a una mala interpretació.
OBRES ORIENTATIVES:

•   István Szelényi: Una vella història. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed.
mundimúsica edicions).
•   Joseph Haydn: Dansa alemanya. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed. Mundimúsica edicions).
•   Peter Wastall: Mitjanit a Tobago. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed.
mundimúsica edicions).
•   G. F. Händel: Sarabande: Llarg. (Àlbum II, no II, ed. Dowani).

ACCESO 4t E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb els següents característiques:

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   Els compassos que figuraran seran a els simples: 2/4, 3/4 i 4/4, i a els Compostos: 6/8, 9/8 i 12/8. També podran utilitzar-se compassos amb denominadors diferents a 4 en simples i a 8 en compostos.
•   El tempo serà entre adago i allegro o si és el cas similars.
•  És tindrà en compte  un bon domini del concepte de pols, dins  dels compassos proposats, fins i tot con los de subdivisió ternària i denominadors diferents a 4 i a 8.
• És valorarà un domini dels volums, dins de de la dinàmica proposta, amb utilització del crescendo, de l’diminuendo i dels reguladors, aixi com de les articulacions ja a un nivell més elaborat.
•En quansevol cas, la dificultat proposta per els diferents parametres musicals a els punts anteriors podrà ser superada a els continguts de les obres presentades, sempre que el / la alumne / a a els afronte amb èxit, al cas, la valoració serà positiva. Peró aquesta dificultat no serà excusa per justificar una mala interpretació.
PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

•   És valorarà un domini dels volums així com els dinamiques en progressio per mitjà de crescendi, diminuendi i reguladors, aixi com articulacions variades, ha a un nivell més elaborat, amb signes com:>, – ,. , etc.
•   És valorará la dificultat proposta en obres presentades, sempre que el / la alumne / a els afronte amb èxit, al cas, la valoració serà positiva. Però aquesta valoració serà negativa, si l’obra resulta estar per damunt de les possibilitats del / de la alumne / a, donant lloc a una mala interpretació.
OBRES ORIENTATIVES:

•   L. van Beethoven: Minuet i trio. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed.
mundimúsica edicions).
•   G. P. Telemann: Llarg de la “Sonatina no 3”. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed. mundimúsica edicions).
•   C. M. von Weber: Ària de “Der Freischütz”. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed. mundimúsica edicions).
•   Gerald Finzi: Carol, de “Cinc Bagatelas”. (P. Wastall: Aprèn tocant el clarinet, ed. mundimúsica edicions).
•   JS Bach: Adagio de la “Cantata no 156”. (Àlbum III, no I, ed. Dowani).
•   D. Milhaud: Caprice. (Ed. International Music Company, New York).