Convalidacions

Convalidacions i execciones entre els ensenyaments generals.

(ESO i Batxillerat) i el Conservatori

 

En aquesta secció trobareu informació sobre les possibles convalidacions a sol·licitar entre assignatures cursades en el conservatori i determinades assignatures del currículum d’ESO i Batxillerat. Aquestes convalidacions es regeixen per la nova DOCUMENT B de la Resolució de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Recerca, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2017-2018.

CONVALIDACIONS