Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Director

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Representants dels professors                                                                                                                                                                   

D.Jorge Iván Fresneda López

D. Juan Gadea Fullana

Dña. Mª del Carmen Sancho Ferrando

Dña. Teresa de la Asunción Tolsá Moltó

Representants dels pares d’alumnes

Dña. Circe Amorrortu Villar

Dña. Mariola Rico Tortosa

Representants dels alumnes                                                                                                                                                                       

Dña. Carla Reig Igual

Dña. Lara Reig Igual

D. Néstor Santiago Montañés Amorrortu

Representant de l’AMPA

Dña. Alicia Pascual Garrido

Representant d’Administració i Servicis

D. Ginés García Giménez

Representant de l’Administració Local

D. Alberto Belda Ripoll