Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Director

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis

D. Taré Darias Fernández

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Representants dels professors                                                                                                                                                                               D.Jorge Iván Fresneda López
D. Juan Gadea Fullana                                                                                                                                                                                                Dña. Mª del Carmen Sancho Ferrando                                                                                                                                                                       D. Francisco Camilo Tomás Jordá

Representants dels pares d’alumnes

Representants dels alumnes                                                                                                                                                                               Dña. Maia Blanes Ferri                                                                                                                                                                                              Dña. Nuria García Aura                                                                                                                                                                                            Dña. Ana María Guillem Iborra

Representant de l’AMPA

D. Agustín Requena Juarez

Representant d’Administració i Servicis

D. Ginés García Giménez

Representant de l’Administració Local

D. Alberto Belda Ripoll