Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Director
D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis
D. Taré Darias Fernández

Secretària
Dña. Georgina Miralles Vañó

Representants dels professors
Jorge Iván Fresneda López
Mª Ángeles Recuerda Serra
Francisco Camilo Tomás Jordá

Representants dels pares d’alumnes

Representants dels alumnes
D. Ana María Guillem Iborra
Dña. Mª. Carmen Lorente Martínez

Representant de l’AMPA
D. Juan García Guillén

Representant d’Administració i Servicis
D. Ginés García Giménez

Representant de l’Administració Local
D. Alberto Belda Ripoll