Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Director

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Representants dels professors                                                                                                                                                                   

D.Jorge Iván Fresneda López
D. Juan Gadea Fullana                                                                                                                                                                                      Dña. Mª del Carmen Sancho Ferrando                                                                                                                                                          D. Francisco Camilo Tomás Jordá

Representants dels pares d’alumnes

Representants dels alumnes                                                                                                                                                                       

Dña. Maia Blanes Ferri                                                                                                                                                                                    Dña. Nuria García Aura                                                                                                                                                                                    Dña. Ana María Guillem Iborra

Representant de l’AMPA

D. Agustín Requena Juarez

Representant d’Administració i Servicis

D. Ginés García Giménez

Representant de l’Administració Local

D. Jordi Silvestre Jover