Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Director

D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis

D. Jesús Fuertes García

Secretària

Dña. Georgina Miralles Vañó

Representants dels professors                                                                                                                                                                   

D.Jorge Iván Fresneda López

D. Juan Gadea Fullana                                                                                                                                                                                     

Dña. Mª del Carmen Sancho Ferrando                                                                                                                                                         

Dña. Teresa de la Asunción Tolsá Moltó

Representants dels pares d’alumnes

Dña. Circe Amorrortu Villar

Representants dels alumnes                                                                                                                                                                       

Dña. Maia Blanes Ferri                                                                                                                                                                                   

Dña. Alma Canales Arcón                                                                                                                                                                               

Dña.Nuria García Aura

Representant de l’AMPA

Dña. Alicia Pascual Garrido

Representant d’Administració i Servicis

D. Ginés García Giménez

Representant de l’Administració Local

D. Jordi Silvestre Jover