Guitarra

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Ritme i lectura: repàs i ampliació dels coneixements adquirits en el curs anterior.
 • Escales Re M, Si m, Do M, La M, Fa#m, Fa M, Re m. Sense cordes a l’aire per a treballar canvis de posició. 2 i 3 octaves. Repàs de les treballades en el curs anterior.
 • Arpegis de 3,4 i 6 sons ascendents i descendents.
 • Acords de quatre notes.
 • Lligats ascendents i descendents amb tots els dits de la mà esquerra.
 • Pràctica de la cella, mitjana i completa.
 • Recursos propis de la guitarra: harmònics naturals, canvis de timbre.
 • Sexta en Re.
 • Insistència de la importància d’una bona posició.
 • Les ungles com a element indispensable per a aconseguir un so i tècnica òptims.
 • Practica instrumental en grup d’acord al seu nivell.
 • Matisos de dinàmica.
 • Polifonia a dues veus. Cuidar la independència d’aquestes veus.
 • Treball i desenvolupament de la memòria musical.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.
 • Actitud positiva davant l’aprenentatge.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • 6 capritxos; núm. 3, M. CARCASSI
 • 6 Pavanas; Una d’elles,  L. MILAN
 • Diferències sobre Guardame les vaques, L. NARVÁEZ
 • Sonata Brillant Op. 96 núm. 2,  M. GIULIANI
 • Preludi i Barcarota Op. 119,  R. BARBIER
 • Preludi en La m i Barcarola en La M,  J. ABSIL

 

PROVA B: ( veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Acords de tres i quatre sons. Acords arpegiats.
 • Arpegis amb diferents digitacions, insistint en la mobilitat dels dits mitjans i anul·lar.
 • Arpegis en seisillo p-i-m-a-m-i.
 • Cella i canvis de posició.
 • Lligats ascendents, descendents i mixtos.
 • Harmònics octavados.
 • Adorns: mordentes i floreos.
 • Pràctica del llegat en les melodies.
 • Escales en diferents posicions: Majors, menors, cromàtiques, amb diferents digitacions de mà dreta: i-m; m-a; i-a.
 • Matisos d’intensitat: Els reguladors.
 • Les ungles de la mà dreta com a element indispensable per a aconseguir un so i una tècnica òptimes; forma d’arreglar-les.
 • Diferents formes d’articulació per a l’obtenció de diferents timbres.
 • Pràctica instrumental en grup.
 • Lectura a 1a vista de fragments que no sobrepassin l’àmbit de la 3a posició que s’adaptin a les dificultats de l’assignatura de “Llenguatge Musical”.
 • Audicions de les obres de diferents èpoques i estils.
 • Audicions en públic.
 • Treball i desenvolupament de la memòria musical.
 • Major aprofundiment en l’anàlisi i digitació de fragments musicals d’obres pertanyents al curs.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.
 • Actitud positiva davant l’aprenentatge.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonata brillant op.96 núm.2 ,  GIULIANI
 • Sonatina,  ERAGNANI
 • Preludi i Barcarola,  BARBIER
 • Preludi i barcarola,  ABSIL
 • Larguetto, SAGREGAS
 • Kleine romanç,  WALKER
 • Aires d’execució brillant i facil núm.3,5,6, CARCASSI
 • Pavanas,  MILAN

 

PROVA B: ( veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8.
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Acords de 3 i 4 sons. Acords arpegiats. Pràctica de l’apagat de acords. Acords repetits.
 • Arpegis en diferents figuracions i digitacions, Insistint en la mobilitat de m-a .
 • Estudis de velocitat amb arpegis descendents.
 • Estudis de lligats amb diferents combinacions.
 • Escales amb desplaçaments de la m.i. fins al trast 12. Pràctica de fragments d’escales per a treballar la velocitat amb diferents digitacions de m.d.
 • Estudi del legato en la melodia, tant en la veu superior com en la inferior.
 • Els matisos de agógica.
 • Iniciació a l’estudi de noves grafies no convencionals.
 • Contrasti insistència en la importància de les ungles.
 • Diferents formes d’atac per a l’obtenció de diferents timbres: tirant, donat suport, vertical, oblic.
 • Practica instrumental en grup.
 • Practica de la lectura a primera vista.
 • Audicions en públic.
 • Treball i desenvolupament de la memòria musical.
 • Aprofundiment en l’anàlisi i digitació de fragments pertanyents al curs.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Canaris,  GANZ
 • Gallarda melancolica ,  DOWNLAD
 • Preludi (suite bwv 1007) , BACH
 • Bourre (suite bwv 996) , BACH
 • Sarabande (suite bwv 995) , BACH
 • Sonates , CIMAROSA
 • Preludis, TARREGA
 • Barcarolla , TANSMAN
 • Noel française, ABSIL
 • Meditacion, DUARTE
 • Minuet amb variacions en la M Op.48 , SOR

 

PROVA B: ( veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8.
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Estudi de acords amb canvis de posició, aconseguint que aquests canvis siguin lligats, sense canvis bruscos i destacant les melodies si fos necessari. Estudi de acords amb dissenys rítmics repetits.
 • Desenvolupament de la velocitat en els arpegis, en figuracions i digitacions treballades en cursos anteriors.
 • Estudis de lligats en diferents combinacions, buscant el desenvolupament de la força i la velocitat.
 • Escales amb desplaçament de la mà esquerra fins al trast 12, ascendent i descendents amb diferents digitacions de mà dreta. Estudis basats en escales; buscar claredat en el so i anar adquirint velocitat.
 • Estudis de cejilla amb posició oberta i mantinguda per a enfortir la mà esquerra.
 • Matisos de agógica.
 • Estudi de les dinàmiques i la seva realització en l’equilibri dels nivells i qualitats de so.
 • Afermar i ampliar l’estudi dels efectes característics de la guitarra “diferents timbres, percussió, harmònics etc…”
 • Màxima coordinació amb la resta d’assignatures complementàries.
 • Perfeccionament en la gamma d’articulacions i manera d’atac “ungles” .
 • Pràctica instrumental en grup “música de cambra” .
 • Pràctica de lectura a 1a vista.
 • Audicions en públic.
 • Treball i desenvolupament de la memòria musical.
 • Aprofundir en l’estudi de la digitació i les seves dificultats. Redigitación d’obres. Obres contrapuntísticas “conducció de les veus”.
 • Estudi de les diverses convencions interpretatives “ornamentació, improvisació, escriptura rítmica, grafies…” de les diferents èpoques i estils en la guitarra.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Fantasias, MILAN
 • Preludis , PONCE
 • Vademevum (núm. 1-6), GARCIA ABRIL
 • Suites (dos moviments) , BACH
 • Suites (dos moviments), WEISS
 • Preludis, GIULIANI
 • Minue de la sonata op 22, SOR

 

PROVA B: ( veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8.
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Arpegis: desenvolupament de la velocitat. Posicions obertes entre els dits i-m-a, amb una melodia donant suport / tirant del dit a.
 • El tremolo en segona corda.
 • Practica de formules escalísticas. Progressar en velocitat i coordinació.
 • Lligats: els ornaments. Principis de l’ornamentació Renaixentista i Barroca.
 • Estudis de les dinàmiques i la seva realització en l’equilibri dels nivells i qualitats del so.
 • Afermar i ampliar l’estudi dels efectes característics de la guitarra: timbres, percussió, harmònics, rasgueos etc…
 • Màxima coordinació amb la resta d’assignatures complementàries.
 • Perfeccionament en la gamma d’articulacions i manera d’atac “ungles” .
 • Pràctica instrumental en grup “música de cambra”.
 • Pràctica de lectura a 1a vista.
 • Audicions en públic.
 • Treball i desenvolupament de la memòria musical.
 • Aprofundir en l’estudi de la digitació i les seves dificultats. Redigitación d’obres. Obres contrapuntísticas “conducció de les veus”.
 • Estudi de les diverses convencions interpretatives “ornamentació, improvisació, escriptura rítmica, grafies….” de les diferents èpoques i estils en la guitarra.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Fantasia , MUDARRA
 • Preludi i allegro, MURCIA
 • Una suite per a laud , VISEE
 • Tarots ,  MARC
 • Preludis, VILLALOBOS
 • Feste lariane,  MOZZANI

 

PROVA B: ( veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8.
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Guitarra ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Escales en diferents posicions que continguin lligats i concordes.
 • Iniciació a la improvisació a partir d’una melodia donada.
 • Ornamentació en la música renaixentista.
 • Estudi i fiançament dels diferents atacs dels dits i, m i a.
 • Transcripció de música composta per a instruments afins a la guitarra (llaüt renaixentista i barroc, vihuela, tiorba, guitarra renaixentista,…).
 • Estudis de cejillas mantingudes amb extensions.
 • Màxima coordinació amb la resta d’assignatures complementàries.
 • Aprofundir en l’estudi de la digitació i les seves dificultats. Redigitación.
 • Perfeccionament de la diferents formes d’atac dels dits i, m i a.
 • Treballar i perfeccionar la memòria musical mitjançant el fraseig.
 • Pràctica instrumental en grup “música de cambra”.
 • Audicions d’aula trimestrals, de departament i de final de curs.
 • Pràctica de lectura a 1a vista.
 • Pràctica de la improvisació de petites melodies.
 • Respecte als autors i a la llei de propietat intel·lectual. Utilització de partitures originals.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES:

 • Fantasia, DOWNLAND
 • Idea especial de clarines, MURCIA
 • Suites, BACH
 • Suites (en les suites almenys quatre moviments),  WEISS
 • El borinot, E.PUJOL
  Una obra de tremolo:
 • Records de la alhambra,  TARREGA
 • Estudi, PONCE
 • Campanes de l’alba, MAZA
 • Ultimo Tremolo, A.BARRIS
 • Variacions sobre un tema de haendel, GIULIANI
 • Pasacaglia en sol m,  RONCALLI

 

PROVA B: ( veure prova d’anàlisi, història de la música i acompanyament).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 • Durada: 16 Compassos.
 • Compàs: 2/4; 3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8; 12/8.
 • Figuració: fins a semicorxera.
 • Tonalitat: Armadures de fins a 3 sostinguts o un bemoll amb alteracions accidentals.
 • Continguts Tècnics: Acords de 4 sons; arpegis; cejilla fins post. V; lligats ascendents i descendents.