Violí

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 1° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de les tres primeres posicions.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché i Martelé i les seves combinacions.
 • Canvis fins a 3a posició:
 • Canvis amb el mateix dit.
 • Un dit comença però és un altre el que toca.
 • Utilització del vibrato.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Concertinos de KÜCHLER: Op. 12
 • Concertinos de KÜCHLER: Op. 15
 • Concert Op. 34, de RIEDING.
 • Concert Op. 35, de RIEDING.
 • Concertino Op. 13, de PORTNOFF.
 • Allegro, de FIOCCO.
 • Concertino núm. 5, de SEITZ.
 • Un moviment qualsevol de les sonates de VIVALDI, CORELLI o HAENDEL.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 30 compassos.
 • Tonalitat: fins a dues alteracions; tonalitats majors i menors. Canvis de tonalitat.
 • Alteracions accidentals.
 • Registre: dues octaves.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, i 6/8.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius silencis; síncopes, notes a contratemps. Calderón, tresillo, puntillos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro; Ritardando, accelerant, A tempo; signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legatto, detaché, martellé i les seves combinacions.
 • Fraseig: notes lligades i soltes, a contratemps en un mateix arc o separades així com les síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis de posició; fins a 3a posició.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 2° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de les quatre primeres posicions.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Spiccato i les seves combinacions.
 • Canvis fins a 4a posició:
 • Canvis amb el mateix dit.
 • Un dit comença però és un altre el que toca.
 • Utilització del vibrato.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • 1r temps d’un Concert Barroc.
 • Concert en Sol M. Op. 13, de SEITZ.
 • Concertino Op. 54, de L. JANSA
 • Minuetto, de PORPORA-*KREISLER.
 • Concertino de Op. 5, de A. HUBER.
 • Ària ( de la suite en Re ), de J.S. BACH.
 • Reverie, de SCHUMANN.
 • Concert Op. 21, de RIEDING
 • Concertino Op. 7, de A. HUBER.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 40 compassos.
 • Tonalitat: fins a quatre alteracions; tonalitats majors i menors. Canvis de tonalitat. Alteracions accidentals.
 • Registre: dues octaves.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8 i 9/8.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius silencis. Síncopes, notes a contratemps. Calderón, tresillos, seisillos i puntillos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro. Ritardando, Accelerant, A tempo. Signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legatto, detaché, martellé i spiccato.
 • Fraseig: notes lligades t solt fins a semicorxeres, nota a contratemps en un mateix arc o separat així com síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis de posició; fins a 4a posició.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 3° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de les cinc primeres posicions i canvis entre elles.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Spiccato, Staccato i les seves combinacions.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Utilització del vibrato.
 • Utilització de Trinats i Ornaments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • 1r temps d’un Concert de J. S. Bach
 • Danses Espanyoles, de GRANADOS.
 • Petita ronda, de RODRIGO.
 • “Oració al Maig”, de E. TOLDRÁ.
 • Una Sonata Barroca completa.
 •  Liebesleid, de KREISLER.
 • Rondino sobre un tema de Beethoven, de F. KREISLER.
 • Vocalise Op. 34, de RACHMANINOF.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 70 compassos.
 • Tonalitat: fins a sis alteracions; majors i menors. Canvis de tonalitat.
 • Registre: tres octaves.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8 i 9/8.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius silencis.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Moderato, Allegro; ritardadando, accelerant, A tempo; signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legatto, detaché, martellé, spiccato, staccato i les seves combinacions.
 • Fraseig: notes lligades i soltes fins a fuses, notes a contratemps en un mateix arc o separades així com les síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis de posició; fins a la 5a posició.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 4° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de les sis primeres posicions i canvis entre elles.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Spiccato, Staccato, i les seves combinacions.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Utilització de doble corda.
 • Utilització de vibrato.
 • Utilització de Trinats i Ornaments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Un Concert de J. S. BACH
 • Tambourin, de LECLAIR-*KREISLER.
 • Concertino, Op. 24, de RIEDING
 • “L’enamorada al costat del petit assortidor”, de RODRIGO
 • Concert núm. 6 de RODE.
 • Polichinelle-*Serenade, de KREISLER.
 • Playera, de SARASATE.
 • Meditació de Thais, de MASSENET
 • Una Fantasia, de TELEMANN

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 70 compassos.
 • Tonalitat: totes. Canvis de tonalitat. Alteracions accidentals.
 • Registre: tres octaves.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8 i 9/8.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i els seus respectius silencis; síncopes, notes a contratemps. Calderón, tresillos, seisillos, puntillos i dobles puntillos.
 • Agógica: Adagio, Andante,  Moderato, Allegro; ritardadando, accelerant, A tempo; signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legatto, detaché, martellé, spiccato, staccato, i les seves combinacions.
 • Fraseig: notes lligades i soltes fins a fuses, notes a contratemps en un mateix arc o separades així com les síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis fins a la 6a posició.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 5° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de qualsevol posició i canvi necessari.
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Staccato, Spiccato, Saltillo i les seves combinacions.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Utilització de doble corda i acords de 3 i 4 sons
 • Passatges de velocitat amb notes soltes i lligades:
 • Utilització del vibrato.
 • Utilització de Trinats i Adorns.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Una sonata o Concert Clàssic.
 • Reverie, de VIEUXTEMPS.
 • Concert en La m, de ACCOLAY
 • Schön Rosmarin, de KREISLER.
 • La Gitana, de KREISLER.
 • “La Follia”, de Corelli
 • Romanza Op. 11,, de DVORAK.
 • Sonetí de la Rosada, de E. TOLDRA
 • Una Fantasia, de TELEMANN

 

PROVA B: (veure prova d’harmonia i piano complementari).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 70 compassos.
 • Tonalitat: totes. Canvis de tonalitat. Alteracions accidentals.
 • Registre: quatre octaves.
 • Compassos: tots.
 • Figures: totes en una corda, endoble o triple entenimentada.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro; ritardadando, accelerant, A tempo; signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legato, detaché, martellé, staccato, spiccato, saltillo i les seves combinacions.
 • Fraseig: notes lligades i soltes fins a fuses, notes a contratemps en un mateix arc o separades així com les síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis de posició i concordes.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 6° E.P.

PROVA A: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de qualsevol posició i canvi necessari.
 • Utilització de passatges aguts
 • Cops d’arc: Legato, Detaché, Martelé, Staccato, Spicato, Saltillo i les seves combinacions.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Utilització de doble corda i acords de 3 i 4 sons
 • Passatges de velocitat amb notes soltes i lligades:
 • Utilització del vibrato.
 • Utilització de Trinats i Adorns.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • 1r temps d’una Sonata Romàntica.
 • Concert núm. 9 Op. 104, de C. DE BERIOT.
 • Concert en Sol M. núm. 23, de G. B. VIOTTI.
 • Concert en Do M, de KABALEWSKY.
 • “Chacona”, de VITALI.
 • “L’Abeille”, de Schubert.
 • • “Malaguenya”, de SARASATE.
 • “La Font” (de Sis Sonets), de TOLDRA.
 • “Czardas”, de V. MONTI.
 • Romanza en Fa, de BEETHOVEN.
 • Una Fantasia, de TELEMANN.
 • Serenade Espagnole, de GLAZ-*KREISLER.

 

PROVA B: (veure prova d’anàlisi i història de la música).

 

PROVA C: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 70 compassos.
 • Tonalitat: totes. Canvis de tonalitat. Alteracions accidentals.
 • Registre: quatre octaves.
 • Compassos: tots.
 • Figures: totes en una corda, endoble o triple entenimentada.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro; ritardadando, accelerant, A tempo; signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Cops d’arc: legato, detaché, martellé, staccato, spiccato, saltillo i les seves combinacions; Arpegiado i Variolage en tres i quatre cordes.
 • Fraseig: notes lligades i soltes fins a fuses, notes a contratemps en un mateix arc o separades així com les síncopes.
 • Recursos tècnics: canvis de posició en doble corda, acords i pizzicato de mà esquerra.
 • Temps de preparació: 5-10 minuts.
  CRITERIS D’AVALUACIÓ:
 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Utilització del vibrato com a recurs expressiu i la seva adaptació als diferents moments d’una obra.
 • Domini dels cops d’arc en la interpretació.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.