Contrabaix

Contrabaix

ACCÉS 2° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

  • Figures: blanca, negra.
  • Compassos: 2/4, 3/4 i 4/4. Entre 10 i 20 compassos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
  • Interpretar fragments musicals usant la mesura adequada.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

  • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
  • Posició de l’instrument i de l’arc.
  • Cops d’arc bàsics: tot l’arc i meitats, amb diverses combinacions.
  • Posicions: 1a posició.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • NELSON, S. i ELLIOT, C. ‘Right from the Start’ per a contrabaix i piano:
    Obres: Holiday, The centipede, Fiddler s fancy.

 

ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

  • Figures: redona, blanca, negra, corxera.
  • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8. Entre 10 i 20 compassos

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
  • Interpretar fragments musicals usant la mesura i l’entonació adequades.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

  • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents
    longituds d’aquest.
  • Posició de l’instrument i de l’arc: control corporal.
  • Cops d’arc bàsics: tot l’arc i meitats, amb diverses combinacions,
    legato, staccato.
  • Posicions: 1a, 2a i 3a posicions; canvis de posició.
  • Coordinació del moviment horitzontal del braç dret i de la mà
    esquerra.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • Interpretar fragments musicals usant la mesura i l’entonació adequades.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

OBRES ORIENTATIVES:

  • VANCE, G. ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1). Obres:
    Lavender s blue, Abschied, Music box.

 

ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

  • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera.
  • Dinàmica pp, p, mf, i f, ff.
  • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Entre 15 i 25 compassos

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
  • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació,
    i el frasejo adequats.
  • Interpretar obres d’estils diferents.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a
    comunicar als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest
    nivell.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

  • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents
    longituds d’aquest.
  • Posició de l’instrument i de l’arc: control corporal.
  • Cops d’arc bàsics: tot, mitjà amb diverses combinacions, legato, staccato,
    détaché, martelé.
  • Posicions: 1a, 2a, 3a, i 4a posicions; canvis de posició.
  • Moviment horitzontal del braç dret i de la mà esquerra: fluïdesa i
    coordinació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació, i el
    frasejo adequats.
  • Interpretar obres d’estils diferents.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar
    als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

  • VANCE, G. ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1). Obres: The
    happy bass player, The happy farmer, Go away old man.

CONTINGUTS:

  • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera.
  • Dinàmica pp, p, mf, i f, ff.
  • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Entre 15 i 25 compassos

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
  • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació,
    i el frasejo adequats.
  • Interpretar obres d’estils diferents.
  • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a
    comunicar als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest
    nivell.

PROVA B: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

  • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents
    longituds d’aquest.
  • Posició de l’instrument i de l’arc: control corporal.
  • Cops d’arc bàsics: tot, mitjà amb diverses combinacions, legato, staccato,
    détaché, martelé.
  • Posicions: 1a, 2a, 3a, i 4a posicions; canvis de posició.
  • Moviment horitzontal del braç dret i de la mà esquerra: fluïdesa i
    coordinació.