Contrabaix

Contrabaix

ACCÉS 2° E.E.

PROVA A: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

 • Figures: blanca, negra.
 • Compassos: 2/4, 3/4 i 4/4. Entre 10 i 20 compassos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
 • Interpretar fragments musicals usant la mesura adequada.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Posició de l’instrument i de l’arc.
 • Cops d’arc bàsics: tot l’arc i meitats, amb diverses combinacions.
 • Posicions: 1a posició.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • NELSON, S. i ELLIOT, C. ‘Right from the Start’ per a contrabaix i piano:
  Obres: Holiday, The centipede, Fiddler s fancy.

 

ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

 • Figures: redona, blanca, negra, corxera.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8. Entre 10 i 20 compassos

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
 • Interpretar fragments musicals usant la mesura i l’entonació adequades.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents
  longituds d’aquest.
 • Posició de l’instrument i de l’arc: control corporal.
 • Cops d’arc bàsics: tot l’arc i meitats, amb diverses combinacions,
  legato, staccato.
 • Posicions: 1a, 2a i 3a posicions; canvis de posició.
 • Coordinació del moviment horitzontal del braç dret i de la mà
  esquerra.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar fragments musicals usant la mesura i l’entonació adequades.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada.

OBRES ORIENTATIVES:

 • VANCE, G. ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1). Obres:
  Lavender s blue, Abschied, Music box.

 

ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: (Veure prova de Llenguatge Musical)

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següent característiques:

CONTINGUTS:

 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera.
 • Dinàmica pp, p, mf, i f, ff.
 • Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Entre 15 i 25 compassos

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres a primera vista.
 • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació,
  i el frasejo adequats.
 • Interpretar obres d’estils diferents.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a
  comunicar als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest
  nivell.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Producció del so: cordes a l’aire, usant tot l’arc i diferents
  longituds d’aquest.
 • Posició de l’instrument i de l’arc: control corporal.
 • Cops d’arc bàsics: tot, mitjà amb diverses combinacions, legato, staccato,
  détaché, martelé.
 • Posicions: 1a, 2a, 3a, i 4a posicions; canvis de posició.
 • Moviment horitzontal del braç dret i de la mà esquerra: fluïdesa i
  coordinació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Interpretar fragments musicals usant la mesura, l’entonació, l’articulació, i el
  frasejo adequats.
 • Interpretar obres d’estils diferents.
 • Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar
  als altres opinions personals sobre les obres estudiades en aquest nivell.

OBRES ORIENTATIVES:

 • VANCE, G. ‘Repertori Progressiu’ per a contrabaix i piano (vol.1). Obres: The
  happy bass player, The happy farmer, Go away old man.