Violí

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 2° E.E.

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 20 compassos.
 • Tonalitat: que contingui únicament 1a i 2a formacions.
 • Amb alteracions accidentals, sempre que respectin el criteri anterior respecte a les formacions.
 • Compassos: 2/4, 4/4.
 • Figures: redona, blanca, negra, i els seus respectius silencis.
 • Dinàmiques: p, f.
 • Frasejo: notes lligades i soltes.
 • Temps de preparació: 10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • Utilització de les dues primeres formacions.
 • Amb alteracions accidentals, sempre que respectin el criteri anterior respecte a les formacions.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, i els seus respectius silencis.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Dinàmiques: p, f.
 • Frasejo: notes lligades i soltes.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis 4, 5 i 6 de “El violí” vol. 1 de M. Crickboom.
 • Cançó, Duettino, La bona notícia, Volta al país i Canzonetta de “El violí” vol.1 de M. Crickboom.
 • Cançons de la 1 a la 13 de “Suzuki violin school” vol.1.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 20 compassos.
 • Tonalitat: que contingui únicament 1a, 2a i 3a formacions.
 • Amb alteracions accidentals, sempre que respectin el criteri anterior respecte a les formacions.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera i els seus respectius silencis.
 • Dinàmiques: p, mf, f.
 • Frasejo: notes lligades i soltes.
 • Temps de preparació: 10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Utilització de les cinc formacions.
 • Tonalitat: fins a tres alteracions.
 • Amb alteracions accidentals.
 • Cops d’arc: Legato i Detaché.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius silencis. Calderón, tresillo, puntillos.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Dinàmiques: p, mf, f.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis i cançons de “El violí” vol. 2 de M. Crickboom.
 • Cançons de la 14 a la 17 de “Suzuki violin school” vol.1.
 • Cançons de la 1 a la 8 de “Suzuki violin school” vol.2.
 • 1r i 2n moviments del “Concertino op. 11” de F. Küchler.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Corda Violí ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Fragment: fins a 20 compassos.
 • Tonalitat: que contingui qualsevol de les cinc formacions.
 • Amb alteracions accidentals.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius silencis. Tresillos i calderones.
 • Signes de repetició.
 • Dinàmiques: p, mf, f.
 • Frasejo: notes lligades i soltes.
 • Temps de preparació: 10 minuts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Utilització de les cinc formacions.
 • Tonalitat: fins a quatre alteracions.
 • Amb alteracions accidentals.
 • Cops d’arc: Legato i Detaché.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i els seus respectius silencis. Calderón, tresillo, puntillos.
 • Utilització de tot l’arc i diferents longituds d’aquest.
 • Dinàmiques: p, mf, f, crescendos i diminuendos.
 • Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8.
 • Que contingui com a mínim un canvi a 3a posició.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Posició correcta del cos i de tots dos braços en tocar.
 • Col·locació dels dits amb ordre i criteri.
 • Coordinació de tots dos braços i grau de relaxació en la resolució dels diferents passatges.
 • Distribució correcta de l’arc.
 • Utilització dels reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Fluïdesa i correcció en el canvi a tercera posició.
 • Interpretació correcta amb suficiència tècnica, afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Estudis i cançons de “El violí” vol. 3 de M. Crickboom.
 • Cançons de la 9 a la 12 de “Suzuki violin school” vol.2.
 • Cançons de la 1 a la 5 de “Suzuki violin school” vol.3.
 • 1r i 2n moviments del “Concerto op. 35” d’O. Rieding.
 • Nota: Agregar algun canvi a 3a posició a qualsevol de les peces que es presentin.