Cant

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 1° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al primer curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 3 cançons una de les quals ha de ser en italià i una altra en espanyol o valencià.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

 • ARIE ANTICHE: (Qualsevol de les obres dels diferents àlbums)
  • Car mio ben,  O. Giordani.
  • Oh cessate vaig donar piagarmi, A. Scarlatti.
  • Vittoria, vittoria,  G. Carissimi.
  • Es la teva m´ami,  G. B. Pergolesi.
 • CANÇONS ANTIGUES ESPANYOLES de Federico García-Lorca.

ACCÉS SEGON CURS E.P.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 2° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al segon curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 4 cançons una de les quals ha de ser en italià i una altra en espanyol.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

 • En italià: Obres de Caccini, Monteverdi i Frescobaldi; Arias Antiguas italianes. (Arie antiche) Cançons de Tosti i Cançons Napolitanes.
 • Cançons espanyoles de Rodrigo, cançons populars arreglades per:
  • García Lorca, Cançons de Guridi, Turina, Granados, García Abril, etc.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 3° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al tercer curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 4 cançons una de les quals ha de ser un ària d’òpera.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Lieder de Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, etc.
 • Obres del primer barroc: Monteveri, Cavalli, Frescobaldi…
 • Obres barroques de Haendel, Vivaldi, Schütz, Carissimi, Tellemann, etc.
 • Sarsuela de Vives, Sorozábal, Guridi, M. Torroba, Barbieri…
 • Cançons espanyoles de Guridi, Toldrá, Turina, Rodrigo, Falla, Granados, etc.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 4° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al quart curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 5 cançons una de les quals ha de ser un ària d’opera o oratori amb el seu recitatiu corresponent i una altra en alemany.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

Lieder de Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, etc. Obres del primer barroc: Monteveri, Cavalli, Schütz, Carissimi etc… Obres barroques de Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Tellemann, etc.

Sarsuela de Vives, Sorozábal, Guridi, M. Torroba, Barbieri, Bretó…

 • Cançons espanyoles de Guridi, Toldrá, Turina, Rodrigo, Falla, Granados, etc.
 • Oratoris de Haendel, Pergolesi, Haydn, Mozart…

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 5° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

 

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al cinquè curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirante.la cançó s’i

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 5 cançons, una de les quals ha de ser un ària d’opera o oratori amb el seu recitatiu, una altra en espanyol i almenys un Lied alemany.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Schönberg, etc.
 • Obres de: Monteveri, Cavalli, Frescobaldi, Haendel, Vivaldi, Carissimi, Tellemann, etc.
 • Operes o oratoris de de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Weber, etc.
 • Obres de cambra i òperes de Bellini, Donizetti, Rossini i Verdi.
 • Melodies franceses de Liztz, Debussy, Fauré, Poulenc, Hann, Duparc, etc.
 • Sarsueles de Vives, Sorozábal, Guridi, M. Torroba, Barbieri, Bretó…
 • Cançons espanyoles de Guridi, Toldrá, Turina, Rodrigo, Falla, Granados, etc.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Llenguatge musical Cant Accés 6° E.P.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Lectura d’una cançó del repertori de cant pertanyent al cinquè curs facilitada pel tribunal. Hi haurà una cançó adequada a la tessitura de cada aspirant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la correcta afinació i mesura totes dues valorades al 50%. (La cançó s’interpretarà només amb llenguatge musical, no amb la lletra)

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

 

CONTINGUTS:

 • Les cançons interpretades han de pertànyer al repertori líric. La tessitura la triarà l’aspirant segons el seu criteri. Es preparessin 5 cançons, una de les quals ha de ser un ària d’opera o oratori amb el seu recitatiu, una altra en espanyol, una en francès i almenys un Lied alemany.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Es valorarà la qualitat i salut vocal, la tessitura i el talent artístic de l’alumne.

OBRES ORIENTATIVES:

 • Lieder de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Schönberg, etc.
 • Obres del barroc de Haendel, Vivaldi, Schütz, Carissimi, Tellemann, etc.
 • Operes o oratoris de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Weber, etc.
 • Obres de cambra i òperes de Bellini, Donizetti, Rossini i Verdi.
 • Òperes de Lully, Rameau, Gluck, Donizetti, Bizet, etc.
 • Melodies franceses de Berlioz, Debussy, Fauré, Poulenc, Duparc, etc.
 • Sarsueles de Vives, Sorozábal, Guridi, Torroba, Barbieri, Bretó,
 • Cançons espanyoles de Guridi, Toldrá, Turina, Rodrigo, Falla, Granados, etc.