Tuba i Bombardí

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió TENOR(BOMBARDÍ) ACCÉS 2° E.E.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 1 alteració.
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/4,
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra,
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat,
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i
 • Agógica: Adagio, Andante,
 • Registre: Domini de Ia emissió en un registre mitjà d’octava i mitja.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció del l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 1 alteració. (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/4
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra,
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat,
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,
 • Registre: Domini de Ia emissió en un registre mitjà d’octava i mitja.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA:

 • – Beginning Tuba Sols (CanadianBrass), Xerris Daellenbach.
 • – Easy Tuba Sols (CanadianBrass),  Xerris Daellenbach.
 • – Beginning Tuba Sols CD, VVAA.
 • – Easy Tuba Sols CD, VVAA.
 • – Kendor Recital Sols (CD), VVAA.
 • – Romantic Latin CD, VVAA.

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA TENOR (BOMBARDÍ):

 • – Beginning Tuba Sols (CanadianBrass),  Xerris Daellenbach.
 • – Easy Tuba Sols (CanadianBrass), Xerris Daellenbach.
 • – Beginning Tuba Sols CD, VVAA.
 • – Easy Tuba Sols CD, VVAA.
 • – Kendor Recital Sols (CD) , VVAA.
 • – Romantic Latin CD, VVAA.

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió TENOR(BOMBARDÍ) ACCÉS 3° E.E.

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 2 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera .
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando Tenuto.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro.

Registre: Domini de l’emissió de so amb diferents paràmetres i en un registre de dues octaves.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 4 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro.
 • Registre: Domini de l’emissió de so amb diferents paràmetres i en un registre de dues octaves.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA:

 • Classic Festival Sols Tuba vol 2n , VVAA.
 • Adagi für Tuba & Klavier/*Orgel ,  J.S. Bach.
 • Rondo (from Violin Sonata in Eb Major Op 12, Núm.3) for Euphonium or Tuba and Piano, Beethoven, arr. Robert Madeson.
 • Etude Op. 10 Núm.3 , F. Chopin, arr. A.L.C.
 • Concerto2: Waignein/ Schoonenbeeck ,  (CD).
 • Swing into Christmas , (CD).
 • Celine Mandarine, (CD).
 • Play Handel , (CD).

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA TENOR (BOMBARDÍ):

 • Skilful Sols for Baritone or Euphonium (CD), VVAA/Philip Sparke.
 • Song for Ina for Euphonium and piano , Philip Sparke.
 • Dansa Espanyola Núm. 5 “Andalusa”, E. Granados.
 • Classic Festival Sols Baritone B.C. vol2n, VVAA.
 • Concerto2: Waignein/ Schoonenbeeck, (CD).
 • Swing into Christmas , (CD).
 • Celine Mandarine, (CD).
 • Play Handel , (CD).

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió TENOR(BOMBARDÍ) ACCÉS 4° E.E.

 

Prova A: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 I 12/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp p, mf i f ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: Domini de l’emissió del so en tots els seus paràmetres respecte al seu nivell i en l’àmbit de dues octaves i mitja.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

PROVA B: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/ 8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto, Introducció al doble i triple picat.
 • Dinàmiques de pp p, mf i f ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: Domini de l’emissió del so en tots els seus paràmetres respecte al seu nivell i en l’àmbit de dues octaves i mitja.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA:

 • Classic Festival Sols Tuba vol 2n , VVAA.
 • Sonata núm. 5 , A. Vivaldi.
 • Sonata – G.P. , Telemann.
 • Album per a Tuba, VVAA/J.Levedeb.
 • Variacions sobre un tema de Robert Schumann ,  William Davis.
 • Sonata for Bass Tuba and Piano ,  David Uber.
 • Dansa Espanyola,   David Uber.
 • Concerto in One Movement ,  A. Lebedev.

 

OBRES ORIENTATIVES TUBA TENOR (BOMBARDÍ):

 • Sonata núm. 5 , .A. Vivaldi.
 • Sonata – G.P, Telemann.
 • Sechs Sonaten für violoncello und Cembalo. (Euphonium a duo) ,  B. Marcello.
 • Concertino , L. Blaauw
 • Sounds from The Hudson , H. Clarke.
 • Rhapsody for Euphonium , James Curnow.
 • Errant et Allegro, J.ed. Barat.
 • Fantasy for Euphonium and Piano ,  Hoshina/*Pakeyan