Trompeta

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompeta ACCÉS 2° E.E.

 

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 1 alteració.
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/4,
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra,
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat,
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i
 • Agógica: Adagio, Andante,
 • Registre: LA 2 a l’ MI 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció del
 • Tonalitats fins a 1 alteració. (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/4,3/4
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra,
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat,
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante,
 • Registre: LA 2 a l’ MI 4.
 • Embocadura:
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Au Chateau,  deW. Dorsslaer
 • Premier , L. Picavais
 • El Trompetista Principiant, Kezdok Szamara Números 1, 2 i 3.
 • Premier, Armant Ghi

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompeta ACCÉS 3° E.E.

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 2 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera .
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando Tenuto.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro.
 • Registre: FA# 2 al SOL 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de l’embocadura.
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 2 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro.
 • Registre:FA# 2 al SOL 4
 • .Embocadura:
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Vers L’avenirs, L. Picavais
 • El Trompetista , Kezdok Szmara. Número 4, 5 , 6 i 8.
 • Pirouette, .P. Bigot.
 • A Fabulous Day, Armant Ghidoni

 

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS
Vent-Metall i percussió Trompeta ACCÉS 4° E.E.

PROVA A: (veure prova de llenguatge musical).

PROVA B: Lectura d’una obra a primera vista amb les següents característiques:

CONTINGUTS:

 • Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 I 12/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto.
 • Dinàmiques de pp p, mf i f ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: FA# 2 al LA 4.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 • Adoptar una correcta posició del cos i instrument, així com una correcta posició de la
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment d’una llista de tres.

CONTINGUTS:

 • El pianista acompanyant a elecció de l’aspirant.
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4,3/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/ 8.
 • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el “puntillo”.
 • Valoracions irregulars: Tresillos de corxera i semicorxera.
 • Articulació i Accentuació: Lligat, Picat simple, Picat-Lligat, Stacatto, Sforzando i Tenuto, Introducció al doble i triple picat.
 • Dinàmiques de pp p, mf i f ff amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agógica: Lent, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro.
 • Registre: FA# 2 al LA 4.
 • Embocadura:
 • Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
 • Demostrar el domini en l’execució sense deslligar els aspectes tècnics de els
 • Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat del so.
 • Demostrar la comprensió i pràctica de les articulacions bàsiques i els termes de agógica i dinàmica.

 

OBRES ORIENTATIVES:

 • Sonata núm, J. Hook
 •  Minute, F. Constant
 • Ària “Bist du Bei Mir”, Bach/Fitzgerald
 • Errant et Allegro , E. Braudier
 • Corindon, Empereur de, C.H. Joubert
 • Four Little ,  G. Jacob
 • Siciliene, G. Fauré