INFORMACIÓ ACADÈMICA CURS 2021-22

La finalitat del present document és facilitar, a pares i alumnes, la informació bàsica concernent al funcionament dels estudis, tant d’ensenyaments elementals com d’ensenyaments professionals, així com mostrar els òrgans pels quals es regeix el...