Premios profesionales de música

ORDE 2/2012, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana els premis professionals per a l’alumnat que ha conclòs les ensenyances professionals de Música i de Dansa a partir del curs 2011-2012.