INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA.

Termini de presentació: 18 a 25 de Maig de 2020

Presentació:

  • Seu electrònica
  • Conservatori Professional de Música “Joan Cantóper la COVID-19 amb cita prèvia al telèfon 965537100 extensió 2501 o al 965541128.

Termini de Resolució:

  • Llistats provisionals d’admesos: 22 Juny 2020
  • Llistats definitius d’admesos: 26 Juny 2020
  • Realització proves: del 2 al 18 de Setembre de 2020

Normativa bàsica:

Documents a presentar: Sol·licitud d’inscripció