Coordinadors

Formada pels Caps/as de Departament conjuntament amb l’Equip Directiu.

Director i Cap de Departament de Tecla
D. Juan Antonio Recuerda Serra

Cap d’Estudis i Cap de Departament de Cuerda
D. Cus Taré Darias Fernández

Secretària
Dña. Georgina Miralles Vañó

Departament d’instruments de Tecla
Cap de Departament: Juan Antonio Recuerda Serra

Departament d’instruments de Cuerda
Cap de Departament: Taré Darias Fernández

Departament d’instruments de Vent-Fusta
Cap de Departament: Eduardo Terol Botella

Departament d’instruments de Vent-Metall, Percussió i Dolçaina
Cap de Departament: Sonia Antón Ferrándiz

Departament de Llenguatge Musical i Veu
Cap de Departament: Juan Gadea Fullana

Departament de Composició i Instrumentació
Cap de Departament: Carmen Verdú Esparza

Departament d’Orquestra
Cap de Departament: Gregorio Casasempere Gisbert