Instal·lacions

Instal·lacions

Planta baixa
En ella se situa la zona de secretària tant per al conservatori de música com de dansa,
aquesta zona inclou un despatx privat per als dos secretaris i una zona més àmplia
d’administració i serveis.

Després tenim una zona de serveis utilitzada pel conservatori de dansa, a continuació una Aula Polivalent, compartida amb dansa, on es fa classe de música de cambra, i orquestra, per la qual cosa és un espai de grans dimensions. Al costat d’aquesta el conservatori de dansa disposa d’una altra aula de similars característiques.

Planta 1
Trobem el despatx del cap d’estudis, un total de nou aules docents, el despatx de la
directora del conservatori de dansa, dues sales de professors (dansa i música), una zona
de biblioteca (compartida) i una zona de serveis. Aquesta planta té accés al jardí del
centre, en la part exterior.

Planta 2
Trobem el despatx del director, un saló d’actes, i un total de cinc aules docents de majors
dimensions destinades en la seua major part a assignatures grupals de formació general.
També tenim una zona de serveis.

Planta 3
Aquesta planta aquesta ocupada íntegrament pel conservatori de dansa amb una zona de serveis i canviadors i dues aules grans destinades a la docència.

Per ultim destacar que el conservatori posseeix una xicoteta zona d’aparcament que
finalitza a la sala de calderes.