Legislació

En esta pàgina podeu trobar tota la legislació aplicable a les ensenyances reglades de música, tant Elementals o Professionals. Els enllaços porten a la pàgina del Servici de Ensenyances de règim especial, que és l’encarregat del control normatiu dels nostres estudis.