Notícies

SOL-LICITUD D’INGRÉS I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALES DE MÚSICA I DANSA D’ASPIRANTS AMB CARACTERÍSTIQUES EXCEPCIONALS, QUE NO REUNEIXEN ELS REQUISITS D’EDAT /

ANNEX II amb edat menor de l’ordinària –

ANNEX III amb edat major de l’ordinària –

Compartir

Deixar un comentari