Horari lectiu Curso 2019/20 d’ Ensenyança Professional

       
1º CURS
INSTRUMENT Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL Dimecres de 16:30 a 18:30 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
CONJUNT (PIANO) Dijous de 17:30 a 19:30 h.
CONJUNT (GUITARRA) Divendres de 15:30 a 17:30 h.
CONJUNT (DOLÇAINA) Dissabte (per determinar)
TABAL (DOLÇAINA) Horari individual

 

2º CURS
INSTRUMENT Horari individual
LLENGUATGE MUSICAL Dijous de 16:30 a 18:30 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
CONJUNT (PIANO) Dijous de 17:30 a 19:30 h.
CONJUNT (GUITARRA) Divendres de 15:30 a 17:30 h.
CONJUNT (DOLÇAINA) Dissabte (per determinar)
TABAL (DOLÇAINA) Horari individual

 

3º CURS
INSTRUMENT Horari individual
HARMONIA Dimarts de 16:30 a 18:30 h.
HARMONIA (coordinació horària) Dimecres de 11:00 a 13:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
COR (PIANO, GUITARRA I DOLÇAINA) Dimecres de 17:30 a 19:30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

4º CURS
INSTRUMENT Horari individual
HARMONIA Dimarts de 18:30 a 20:30 h.
HARMONIA (coordinació horària) Dimecres de 13:00 a 15:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
PIANO COMPLEMENTARI Horari individual
COR (PIANO, GUITARRA I DOLÇAINA) Dimecres de 17:30 a 19:30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

 

5º CURSO
INSTRUMENT Horari individual
ANÀLISI Dimecres de 18:30 a 20:30 h.
ANÀLISI (coordinació horària) Divendres de 11:00 a 13:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA Dijous de 18:30 a 20:30 h.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

(coord. horària)

Divendres de 13:00 a 15:00 h.
INFORMÁTICA (*) Dimecres de 15:30 a 18:30 h.
CREATIVITAT I MÚSICA (*) Dilluns de 19:00 a 21:00 h.
ESTÈTICA MUSICAL (*) Dijous de 16:30 a 18:30 h.
FONAMENTS DE COMPOSICIÓ (*) Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ACOMPANYAMENT (PIANO) Dijous de 18:30 a 20:30 h.
ACOMPANYAMENT (GUITARRA) Divendres de 16:30 a 17:30 h.
MÚSICA DE CÁMARA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

 

6º CURS
INSTRUMENT Horari individual
ANÀLISI (GRUP A) Dimarts de 16:30 a 18:30 h.
ANÀLISI (GRUP B) Dissabte de 9:00 a 11:00 h.
ORQUESTRA DE CORDA Divendres de 15:30 a 17:30 h.
ORQUESTRA DE VENT Divendres de 17:30 a 19:30 h.
HISTÒRIA DE LA MUSICA (GRUP A) Dimarts de 18:30 a 20:30 h.
HISTÒRIA DE LA MUSICA (GRUP B) Dissabte de 11:00 a 13:00 h.
INFORMÀTICA (*) Dimecres de 15:30 a 18:30 h.
CREATIVITAT I MÚSICA (*) Dilluns de 19:00 a 21:00 h.
ESTÈTICA MUSICAL (*) Dijous de 16:30 a 18:30 h.
FONAMENTS DE COMPOSICIÓ (*) Dilluns de 15:30 a 17:30 h.
ACOMPANYAMENT (PIANO) Dijous de 18:30 a 20:30 h.
ACOMPANYAMENT (GUITARRA) Divendres de 16:30 a 17:30 h.
MÚSICA DE CAMBRA Horari en funció de les agrupacions instrumentals

(*) Les assignatures optatives per a 5t i 6t curs són: Creativitat i Música, Informàtica Musical, Estètica i Fonaments de Composició. L’alumnat cursarà una assignatura optativa en el quint curs i una altra distinta en el sext curs d’ensenyances professionals de Música d’entre aquelles que oferta el centre.

NOTA INFORMATIVA

 

 • Orquestra de corda la formaren els especialitats següents:
  • Violí (de 1r a 6t)
  • Viola (de 1r a 6t)
  • Violoncello (de 1r a 6t)•
  • Contrabaix (de 1r a 6t)
 • Orquestra de vent la formaren els especialitats següents:
  • Flauta, Oboé, Clarinet, Fagot, Saxòfon, Trompa, Trombó, Trompeta, Tuba i Percussió (de 1r a 6t)

 

LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de las ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estàs ensenyances.

Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curs les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

ELS HORARIS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS DE L’ALUMNAT DE MÚSICA SÓN ORIENTATIUS, TENEN CARÀCTER PROVISIONAL I, DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, PODEN SER MODIFICATS A CAUSA D’AJUSTOS D’HORARIS I ALTRES MOTIUS ACADÈMICS O DE RÈGIM INTERIOR.