Notícies

Sr./a. President/a:

E n s posem en contacte amb vostés a fi de facilitar-los la nova ordenança municipal quant a bonificacions en concepte de matrícula i taxes per al pròxim curs 2020/21. Les matrícules dels alumnes del centre no sabem quan es realitzaran, però com el tràmit per a l’obtenció de la bonificació a què ens referim és un poc llarg, considerem convenient iniciar com més prompte millor els tràmits.

La dita ordenança la poden consultar completa en la web de l’Ajuntament d’Alcoi “TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’ENSENYANÇA EN ELCONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS”, preguem ens remeten abans de divendres dia 29 del mes de maig, relació nominal individualment dels alumnes de la seua Entitat, per correu electrònic a la nostra direcció conservatorimusica@alcoi.org.

Documentació a adjuntar:

Compartir

Deixar un comentari